Norges musikkhøgskole Norwegian Academy of Music
No En
Søk

Ultima: Extended Composition, del 1

Ellen Ugelvik spiller på to klaver samtidig og en tegning i andre del av kollasjen

Extended Composition-prosjektet byr på ein konsert med tre nye verk – «The Hands. The Double», «Ensemble Studies» og «BLY». Dette er første del.

Henrik Hellstenius, Christian Blom

I den samtidskompositoriske sfæren er ikkje materialet berre lyd, men i stadig aukande grad også bevegelse og ord. Det kritiske, kreative rommet rundt denne nye verkelegheita har generelt vore sein i utvikling på institusjonar der musikk blir skapt.

Forskingsprosjektet Extended Compositions jobbar med å inkorporere bevegelse som ein naturleg del av komponeringa av musikk. Under årets Ultimafestival vil du få oppleve verka «The Hands. The Double» og «Ensemble Studies» i del 1 og , «BLY» i del 2.

Program