Norges musikkhøgskole Norwegian Academy of Music
No En
Søk

Bjørnar Utne-Reitan

Fors­ker

Fagseksjon for musikkteori, komposisjon og musikkteknologi

Bjørnar Utne-Reitan (f. 1994) er forsker ved Norges musikkhøgskole og prosjektleder for NMHs historieprosjekt. Han har studert musikkvitenskap ved UiO og musikkteori ved NMH.

I 2022 leverte han en ph.d.-avhandling om norsk musikkteorihistorie, med særlig fokus på satslærefaget ved NMH. Forskningen hans er situert i (og mellom) feltene musikkteori, musikkhistorie og musikkutdanning. Han har også en særlig interesse for Edvard Grieg og hans musikk.

Utne-Reitan har publisert i Journal of Music Theory, Music Analysis, Danish Musicology Online, Zeitschrift der Gesellschaft für Musiktheorie og Studia Musicologica Norvegica. Han er redaksjonsmedlem i sistnevnte tidsskrift.

Publikasjoner

  • Funksjonsteorien(es) historie Bjørnar Utne-Reitan 2022
  • The Academisation of Music Theory in Norway (or the Lack Thereof) Bjørnar Utne-Reitan 2022
  • Large-Scale Form in the History of Music Theory in Norway Bjørnar Utne-Reitan 2022
  • Edvard Grieg - Tiden i Leipzig Bjørnar Utne-Reitan 2022
  • Norse Modes: On Geirr Tveitt’s Theory of Tonality Bjørnar Utne-Reitan 2022
  • Music Theory Pedagogy in the Nineteenth Century: Comparing Traditions of Three European Conservatories Bjørnar Utne-Reitan 2022
  • Benedict Taylor, Towards a Harmonic Grammar of Grieg’s Late Piano Music: Nature and Nationalism (= RMA Monographs, vol. 29), London: Routledge 2017 Bjørnar Utne-Reitan 2021
  • Grieg’s student years in Germany Bjørnar Utne-Reitan 2021
  • Schematic Deformation: Systematic Linearity in Grieg’s ‘Takk’ and Other Lyric Pieces Bjørnar Utne-Reitan 2021
  • Edvard Grieg and Music Theory Bjørnar Utne-Reitan 2021
Se alle publikasjoner i Cristin

Prosjekter Bjørnar er en del av