Norges musikkhøgskole Norwegian Academy of Music
No En
Søk

Bjørnar Utne-Reitan

Sti­pen­diat

Fagseksjon for musikkpedagogikk og musikkterapi

Publikasjoner

  • Music Theory in Higher Music Education: Introducing the Contours of a PhD Project Bjørnar Utne-Reitan 2020
  • Grieg’s Gratitude: An analysis exemplifying linear foundations for Grieg’s harmony Bjørnar Utne-Reitan 2019
  • Partimento i lærebokform Bjørnar Utne-Reitan ,  Haakon Støring ,  August Martin Christensen ,  Jacob Beranek Hvattum 2019
  • Edvard Griegs studier i musikkteori: Kontrapunktøvelser som grobunn for innovativ harmonikk Bjørnar Utne-Reitan 2018
  • Edvard Griegs øvelser i harmonilære og kontrapunkt Bjørnar Utne-Reitan 2018
  • Counterpoint exercises as basis for innovative harmony? An introduction to a new project on Grieg’s studies in music theory Bjørnar Utne-Reitan 2016
Se alle publikasjoner i Cristin

Prosjekter Bjørnar er en del av