Norges musikkhøgskole Norwegian Academy of Music
No En
Søk

Bjørnar Utne-Reitan

Sti­pen­diat

Fagseksjon for musikkpedagogikk og musikkterapi

Publikasjoner

  • Large-Scale Form in the History of Music Theory in Norway Bjørnar Utne-Reitan 2022
  • Edvard Grieg - Tiden i Leipzig Bjørnar Utne-Reitan 2022
  • Norse Modes: On Geirr Tveitt’s Theory of Tonality Bjørnar Utne-Reitan 2022
  • Music Theory Pedagogy in the Nineteenth Century: Comparing Traditions of Three European Conservatories Bjørnar Utne-Reitan 2022
  • Benedict Taylor, Towards a Harmonic Grammar of Grieg’s Late Piano Music: Nature and Nationalism (= RMA Monographs, vol. 29), London: Routledge 2017 Bjørnar Utne-Reitan 2021
  • Grieg’s student years in Germany Bjørnar Utne-Reitan 2021
  • Schematic Deformation: Systematic Linearity in Grieg’s ‘Takk’ and Other Lyric Pieces Bjørnar Utne-Reitan 2021
  • Edvard Grieg and Music Theory Bjørnar Utne-Reitan 2021
  • Constructing “Satslære”: Preliminary Findings from a PhD Project in Progress Bjørnar Utne-Reitan 2021
  • Om begrepet satslære i norsk musikkteoridiskurs Bjørnar Utne-Reitan 2020
Se alle publikasjoner i Cristin

Prosjekter Bjørnar er en del av