Gå til hovedinnhold
Norges musikkhøgskole Norwegian Academy of Music Søk

Bjørnar Utne-Reitan

Fors­ker

Fagseksjon for musikkteori, komposisjon og musikkteknologi

Bjørnar Utne-Reitan (f. 1994) er forsker ved Norges musikkhøgskole og prosjektleder for NMHs historieprosjekt. Han har studert musikkvitenskap ved UiO og musikkteori ved NMH.

I 2022 leverte han en ph.d.-avhandling om norsk musikkteorihistorie, med særlig fokus på satslærefaget ved NMH. Forskningen hans er situert i (og mellom) feltene musikkteori, musikkhistorie og musikkutdanning. Han har også en særlig interesse for Edvard Grieg og hans musikk.

Utne-Reitan har publisert i Journal of Music Theory, Music Analysis, Danish Musicology Online, Zeitschrift der Gesellschaft für Musiktheorie og Studia Musicologica Norvegica. Han er redaksjonsmedlem i sistnevnte tidsskrift.

Publikasjoner

  • A Piece of Poetry? Agathe Backer Grøndahl’s “Sérénade” Bjørnar Utne-Reitan 2024
  • NMH50: Historieprosjektet Bjørnar Utne-Reitan 2024
  • Norsk høyere musikkutdanningshistorie – en bibliografi Bjørnar Utne-Reitan 2023
  • Funksjonsteori – en musikkteoretisk tradisjon Bjørnar Utne-Reitan 2023
  • Innledning Øivind Varkøy ,  Ellen Mikalsen Stabell ,  Bjørnar Utne-Reitan 2023
  • Høyere musikkutdanning: Historiske perspektiver Øivind Varkøy ,  Ellen Mikalsen Stabell ,  Bjørnar Utne-Reitan 2023
  • Why Richter? Exploring the International Success of Richterian Theory Pedagogy in the Nineteenth Century Bjørnar Utne-Reitan 2023
  • Noch einmal: Grieg & Theory Bjørnar Utne-Reitan 2023
  • The Norwegian Academy of Music: A Timeline Bjørnar Utne-Reitan 2023
  • Musikkhøgskolens historie Bjørnar Utne-Reitan 2023
Se alle publikasjoner i Cristin

Prosjekter Bjørnar Utne-Reitan er en del av