Norges musikkhøgskole Norwegian Academy of Music
No En
Søk

Om våre konserter og smittevern

Til tross for pandemi og strenge restriksjoner gjennomføres en rekke arrangementer på Norges musikkhøgskole. Her kan du lese om hva som gjelder og om våre tiltak for en trygg konsertopplevelse.

Covid-19 og konserter på NMH

Grunnet smittevern er vi pålagt å registrere publikum på våre arrangementer. Det betyr at det vil være forhåndssalg av billetter til alle våre arrangementer, også gratisarrangementer. Det er ikke anledning til å møte opp og slippe inn på konsert uten billett. Billettsalg skjer via Ticketco.
Publikum vil i henhold til krav fra myndighetene få anvist fast plass, som skal benyttes.

  • For konserter i Levinsalen og øvrige konsertsteder, med unntak av Lindemansalen tildeles plasser ved ankomst
  • For konserter I Lindemansalen vil du gjennom billettkjøpet få tildelt/kunne velge plass. Ved bestilling av billetter er annenhvert sete blokkert i salkartet for å sikre mulighet for nødvendig avstand mellom personer fra ulike grupper. Personer i samme husstand kan sitte nærmere om det er ønskelig, blokkerte plasser i mellom de nummererte plassene kan da benyttes.

Konsertene gjennomføres med redusert kapasitet inntil videre slik at vi kan være sikre på at det vil være mulig å overholde forsvarlig avstand, det skal være helt trygt å komme på arrangement i regi av NMH.

Oversikt over tilstedeværende med plassoversikt på våre arrangementer registreres ihht kravene i forskriften (FOR-2020-03-27-470) og oppbevares i 14 dager før dataene slettes.


Vi ber samtidig om å ta hensyn og følge generelle smittevernråd fra myndighetene:

  • Bruk munnbind dersom du ikke kan overholde 1m avstand, vi oppfordrer til å bruke munnbind ved inn/utgang i alle tilfeller inntil videre.
  • Hold deg hjemme dersom du er syk
  • Hold generelt avstand til andre publikummere og minst ett sete avstand til andre publikummere når du sitter i salen (personer utenfor egen husstand)
  • Benytt deg av våre Antibac-stasjoner utenfor konsertlokalene.

Om billetter og tilgjenglighet

Spørsmål?

Hvis du har spørsmål eller tilbakemeldinger til oss vedrørende billettsalg, ta kontakt med produksjonssjefen.

Publisert: 16. jun. 2020 — Oppdatert: 21. jan. 2022