Gå til hovedinnhold
Norges musikkhøgskole Norwegian Academy of Music Søk

Nor­ges musikk­høg­sko­les talent­ut­vik­lings­pro­gram TUP

Innledning

Talentutviklingsprogrammet ved NMH (TUP) er en del av det nasjonale talentutviklingsprogrammet. Programmet er utviklet i samarbeid mellom de statlige institusjonene som gir høyere utøvende musikkutdanning i Norge og koordineres av Norges musikkhøgskole. Denne læreplanen gjelder elever tatt opp på Norges musikkhøgskoles talentutviklingsprogram

TUP er et tilbud til talentfulle ungdommer mellom 13 og 19 år som holder et høyt nivå på sitt hovedinstrument. Programmet skal gi elevene ekstra utfordringer og muligheter utover det den lokale musikkundervisningen kan tilby. Programmet skal drives i tett samarbeid med de aktørene som gir elevene musikkundervisning lokalt, det være seg kulturskole, videregående skole eller privat opplæring. Det skal legges til rette for tett dialog og godt samarbeid mellom lærerne på de lokale institusjonene og Norges musikkhøgskole.

Opptakskrav

Programmet retter seg mot unge musikktalenter i aldersgruppen 13 – 19 år, men kan også søkes av yngre og eldre elever. Elever under 13 år må ha følge av foresatte på all aktivitet i regi av TUP.

Programmet omfatter fire ulike tilbud: TUP-ensemble, TUP-standard, TUP-dobbel og TUP-kombi. Søkere må holde et viderekomment nivå på sitt hovedinstrument, være motivert for videre utvikling, ha tid til å delta på TUPs aktiviteter gjennom året, samt vise potensiale til å kunne kvalifisere seg for opptak til høyere musikkutdanning.

Les mer om søknad og opptaksprøver.

Kriterier for opptak

 • Elevens kunstneriske potensial, nivå, motivasjon og arbeidsevne.
 • TUPs behov for balansert opptak med henhold til sammensetninger av grupper og ensembler samt tilgjengelige. lærerressurser.
 • NMHs rekrutteringsbehov.

Kort beskrivelse av studiet

Norges musikkhøgskoles talentutviklingsprogram tilbyr musikkopplæring til elever som har særlige forutsetninger og motivasjon for å arbeide med musikk. Det tilbys opplæring for utøvere innenfor klassisk musikk, folkemusikk og improvisert musikk/jazz. I tillegg gir TUP kombi et tilbud til utøvere som også vil lære om dirigering eller komponering.

Talentutviklingsprogrammet legger vekt på utvikling av kunstnerisk og håndverksmessig kompetanse, skapende evner, selvstendighet og samarbeidsevne. Det stilles krav til aktiv deltakelse i undervisningen og målrettet egeninnsats. I programmet får elevene mulighet til å spille sammen med andre elever på samme nivå. I noen grad vil det også bli anledning til og til å ta del i læringsmiljøet sammen med musikkhøgskolens ordinære studenter.

Undervisningen er gratis.

Mål for studiet

Det forventes at elever på programmet ved 18- til 19-årsalder

 • har nådd et håndverksmessig og musikalsk nivå som gir godt grunnlag for opptak til høyere utøvende og skapende musikkutdanning
 • kan virkeliggjøre og formidle sine musikalske intensjoner, alene og som deltaker i en gruppe
 • viser evne til kritisk refleksjon og selvstendige valg
 • kan reflektere over egen musikalsk utøving og justere denne under veiledning
 • behersker et variert repertoar
 • kan dokumentere relevant kunnskap i gehør og musikkteori
 • kan arbeide målrettet over tid, og anvende kunnskap om prestasjonsforberedelse og øving

Organisering

Talentutviklingsprogrammet omfatter fire ulike tilbud innen fem fagområder, og det arrangeres ca. to iUP-samlinger, samt to større prosjektsamlingshelger med orkesterprosjekt (et klassisk og et rytmisk) i løpet av et skoleår.

Undervisningstilbudet er et supplement til den lokale musikkundervisningen som eleven mottar ved henholdsvis kulturskole, videregående skole (MDD) eller privat.

TUP-fagområder

 • TUP-klassisk
 • TUP-jazz
 • TUP-folkemusikk
 • TUP-komposisjon (delt hovedemne)
 • TUP-dirigering (delt hovedemne)

TUP-veivalg og TUP-kurstilbud

TUP-ensemble

Eleven får delta på orkester/ensembleundervisningen på TUP, men får ingen hovedinstrumentundervisning.

TUP-standard

Eleven får tilbud om 12 x 45 minutter instrumentalundervisning per år, samt deltar på ensembler og klassetimer. I tillegg får elevene 3 x 60 minutter til egenøving med akkompagnatør.

TUP-dobbel

Eleven får tilbud om 24 x 45 minutter instrumentalundervisning per år, samt deltar på ensembler og klassetimer. I tillegg får elevene 6 x 60 minutter til egenøving med akkompagnatør.

TUP-kombi

TUP kombi er et delt hovedemne innen komposisjon/låtskriving eller direksjon.

Eleven får tilbud om 12 x 45 minutter instrumentalundervisning per år (6 timer instrumentalundervisning og 6 timer individuell veiledning i komposisjon/dirigering). I tillegg får eleven gruppeundervisning i komposisjon eller dirigering. De får framført egen musikk og får prøve seg som dirigenter med skolens repetitører og øvingsensembler eller som komponister for ensembler fra TUP eller NMH.

TUP-samlinger og innhold

På samlingene deltar eleven på kammerorkester, ensemble og/eller kammergrupper, klassetimer, instrumentalundervisning og egenøving med akkompagnatør (ikke for TUP-ensemble elever), verksteder innen teori- og gehør, verksteder med relevant tematikk (for eksempel improvisasjon eller Timani), huskonserter, temalunsjer og vaffellunsj.

Det organiseres to større orkesterprosjekt per år (et klassisk og et rytmisk), samt andre både interne og eksterne prosjekter og konserter.

Det legges opp til samarbeid, både på tvers av fagområdene på TUP, samt opp mot Bachelorprogrammene på NMH.

Oppsummert

 • Hovedinstrumentundervisning.
 • Akkompagnement.
 • Klassetimer.
 • Samspill, kammermusikk og ensemblespill.
 • Symfoniorkesterprosjekter for elever med orkesterinstrumenter.
 • Teori- og gehørverksteder (oppsummert).
 • Temalunsjer i samarbeid med CEMPE.
 • Deltagelse på talentprogrammets konserter på Norges musikkhøgskole og andre konsertscener i og utenfor Oslo.
 • Mulighet til å følge øvrig undervisning ved NMH (studentforum, mesterklasser, prosjekter med mer).
 • Gratis adgang til NMHs konserter og seminar.
 • Tilgang til NMHs musikkbibliotek (lenke til bibliotekets sider).

I tillegg til TUP-samlingene avholdes normalt to til fire prosjekter/konserter i løpet av et studieår, for eksempel orkesterprosjekter, plateinnspillingsprosjekt eller eksterne konserter.

Det gjøres individuelle tilpasninger for hver enkelt elev i samråd med den lokale musikklæreren og hjemmeinstitusjonen. Innholdet i programmet vil bestå av lærerledet undervisning og av selvstendige arbeid i tilknytning til undervisningen.

TUP-samlingene, samt andre aktiviteter angitt i semesterplanen, er obligatorisk for alle elever. Ugyldig fravær utover tre lørdager per år kan medføre at eleven mister plassen i programmet.

Vurdering

Hovedinstrumentlærer gjennomfører utviklingssamtaler med eleven. For elever under 18 år kan også foreldre/foresatte inviteres.

Eleven tas normalt opp for to år om gangen. I forbindelse med utviklingssamtale og evaluering fra lærer vurderes videre deltagelse i programmet. Evalueringen vil konkludere om eleven fortsetter videre i to påfølgende år (til neste evaluering) eller om eleven må søke programmet på nytt. Dersom eleven ønsker endre veivalg/kurs, må det søkes på nytt (for eksempel fra TUP-ensemble til TUP-standard).

Det blir utstedt an attest når eleven går ut av programmet.

Kvalitet i utdanningen

NMH har systemer for å sikre og videreutvikle kvaliteten på alle deler av utdanningsvirksomheten. Også talentutviklingsprogrammet inngår i dette systemet, og har i tillegg sitt eget utvalg, TUP-tenketank, som er et eget kvalitetssikringsorgan for talentarbeidet ved NMH.

Les mer om utdanningskvalitet ved NMH (student.nmh.no).

Emnestruktur

Publisert: 6. nov. 2020 — Oppdatert: 5. mai 2022