Norges musikkhøgskole Norwegian Academy of Music
No En
Søk

Nor­ges musikk­høg­sko­les talent­ut­vik­lings­pro­gram TUP

Innledning

Talentutviklingsprogrammet (TUP) hører til det nasjonale talentutviklingsprogrammet Unge musikere. Programmet er utviklet i samarbeid mellom de statlige institusjonene som gir høyere utøvende musikkutdanning i Norge. Norges musikkhøgskole er koordinator for det nasjonale programmet. Denne læreplanen gjelder elever tatt opp på Norges musikkhøgskoles talentutviklingsprogram

Programmet er et tilbud til talentfulle ungdommer i samarbeid med elevens lokale kulturskole, videregående skole eller gjennom privatopplæring. Programmet skal gi elevene ekstra utfordringer og muligheter utover det kulturskolen, den videregående skolen eller privatopplæringen tilbyr.

Opptakskrav

Programmet retter seg mot unge musikktalenter i aldersgruppen 13–19 år, men kan også søkes av yngre og eldre elever. Programmet omfatter to ulike tilbud: Unge musikere og TUP. Søkere må vise et viderekomment nivå på hovedinstrumentet, og potensial for å kunne kvalifisere seg for opptak til høyere musikkutdanning.

Les mer om søknad og opptaksprøver.

Kriterier for opptak

 • Elevens kunstneriske potensial, nivå, motivasjon og arbeidsevne
 • TUPs behov for balansert opptak med henhold til sammensetninger av grupper og ensembler
 • NMHs rekrutteringsbehov

Kort beskrivelse av studiet

Norges musikkhøgskoles talentutviklingsprogram tilbyr musikkopplæring til elever som har særlige forutsetninger og motivasjon for å arbeide med musikk. Det tilbys opplæring for utøvere, dirigenter og komponister innenfor ulike sjangere som klassisk musikk, folkemusikk og improvisert musikk /jazz.

Talentutviklingsprogrammet legger vekt på utvikling av kunstnerisk og håndverksmessig kompetanse, skapende evner, selvstendighet og samarbeidsevne. Det stilles krav til aktiv deltakelse i undervisningen, og til høy og målrettet egeninnsats. I programmet får elevene mulighet til å spille sammen med andre på samme nivå og til å ta del i Norges musikkhøgskoles læringsmiljø.

Undervisningen er gratis.

Mål for studiet

Det forventes at elever på programmet ved 18–19 års alder

 • har nådd et håndverksmessig og musikalsk nivå som gir godt grunnlag for opptak til høyere utøvende og
 • skapende musikkutdanning
 • kan virkeliggjøre og formidle sine musikalske intensjoner, alene og som deltaker i en gruppe
 • viser evne til kritisk refleksjon og selvstendige valg
 • kan reflektere over egen musikalsk utøving og justere denne under veiledning
 • behersker et variert repertoar
 • kan dokumentere relevant kunnskap i gehør og musikkteori
 • kan arbeide målrettet over tid, og anvende kunnskap om prestasjonsforberedelse og øving

Organisering

Talentutviklingsprogrammet omfatter to ulike tilbud:

 1. Unge musikere: ukentlig hovedinstrumentundervisning på NMH og deltakelse på TUP sine samlinger.
 2. TUP: 12 TUP-samlinger i året. Undervisningstilbudet er et supplement til undervisningen eleven mottar ved kulturskole / videregående skole (MDD) /privat. Tilbudet inkluderer også hovedinstrumenttimer.

Tilbudet for Unge musikere og TUP omfatter

 • hovedinstrumentundervisning
 • akkompagnement
 • klassetimer
 • samspill, kammermusikk og ensemblespill
 • symfoniorkesterprosjekter for elever med orkesterinstrumenter
 • gehør og musikkteori
 • tematimer/valgfag/seminarer
 • deltagelse på talentprogrammets konserter på Norges musikkhøgskole og andre konsertscener i og utenfor Oslo
 • mulighet til å følge øvrig undervisning ved NMH
 • gratis adgang til NMHs konserter
 • tilgang til NMHs musikkbibliotek

I tillegg til TUP-samlingene avholdes normalt 2 til 4 prosjekter/konserter i løpet av et studieår, for eksempel orkesterprosjekter eller eksterne konserter.

Det gjøres individuelle tilpasninger for hver enkelt elev i samråd med hjemmeinstitusjonen. Innholdet i programmet vil bestå av lærerledet undervisning og av selvstendige arbeid i tilknytning til undervisningen.

TUP-samlingene, samt andre aktiviteter angitt i semesterplanen, er obligatorisk for alle elever. Fravær utover tre lørdager per år kan medføre at eleven mister plassen i programmet.

Vurdering

Det gjennomføres årsprøver i hovedinstrument, gehør og musikkteori.

Hovedinstrumentlærer gjennomfører utviklingssamtaler med eleven. For elever under 18 år inviteres også foreldre/foresatte.

Eleven tas normalt opp for to år. I forbindelse med årsprøve/utviklingssamtale vurderes videre deltagelse i programmet.

Det blir utstedt et kursbevis når eleven går ut av programmet.

Kvalitet i utdanningen

NMH har systemer for å sikre og videreutvikle kvaliteten på alle deler av utdanningsvirksomheten. Også talentutviklingsprogrammet inngår i dette systemet.

Les mer om utdanningskvalitet ved NMH (student.nmh.no).

Emnestruktur