Gå til hovedinnhold
Norges musikkhøgskole Norwegian Academy of Music Søk

Musikk 1, 11. – 13. trinn — Peda­go­gisk utvik­lings­ar­beid for musikk­læ­re­re i videre­gå­en­de sko­le og kul­tur­sko­le

En videreutdanning for musikklærere som ønsker å utvikle sin undervisningspraksis. SØKNADSFRIST: 1. MARS.

Utdanningen gir musikklærere i videregående skole og kulturskole faglig påfyll gjennom arbeid med relevante musikkdidaktiske problemstillinger og kompetanse i å gjennomføre utviklingsarbeid i egen praksis. Studiet er samlingsbasert, med en kombinasjon av fysiske og digitale samlinger.

Søkes gjennom Utdanningsdirektoratet innen 1. mars for å få vikar- eller stipendmidler.

Hvorfor Musikkhøgskolen? En annerledes utdanning

Tegning av en gjeng med studenter som spiller på ulike instrumenter.

Publisert: 12. des. 2022 — Oppdatert: 12. mar. 2024