Gå til hovedinnhold
Norges musikkhøgskole Norwegian Academy of Music Søk

NMH arbeidsgruppe for kostnadsreduserende tiltak

Illustrasjonsbilde av trykksaker slengt på et teppebelagt gulv.

I «Etter noter budsjettspesial » 12. oktober informerte vi om at budsjettsituasjonen for NMH vil bli meget stram framover. Vi må alle forberede oss på endringer for å tilpasse oss.

For å få til dette må vi sikre bred involvering og et godt beslutningsgrunnlag. Derfor etablerer rektor og direktør nå en arbeidsgruppe som skal se på hvordan vi skal tilpasse oss den nye situasjonen.

Bredt mandat

Gruppens mandat er å se på alle sider ved NMHs undervisning, FoU, prosjekter og administrasjon for å komme fram til kostnadsreduserende tiltak. NMHs permanente reduksjonsbehov anslås å være i størrelsesorden kr 25 millioner pr år, i årene framover.

Arbeidsgruppen vil bestå av representanter fra ansatte, tillitsvalgte og studenter. Gruppen ledes av Kjetil Solvik.

Legge fram forslag 31. januar

Gruppen skal legge fram forslag til kostnadsreduserende tiltak innen 31. januar 2023. Forslag til tiltak planlegges behandlet i styremøte 9. mars 2023.

På hvilken måte dette vil treffe de ulike miljøene ved NMH er det for tidlig å si noe om.

Har du spørsmål eller innspill?

Hvis du har spørsmål, kan du kontakte din nærmeste leder.

I tillegg har vi denne nettsiden på NMHs ansatt-nettside hvor informasjon om arbeidsgruppa legges ut, og hvor det blir mulig å stille spørsmål og komme med innspill.

Artikler relevante