Gå til hovedinnhold
Norges musikkhøgskole Norwegian Academy of Music Søk

Lite lettelse for NMHs del

Fra Lyden av Musikkhøgskolen 2017.

Regjeringens ekstrabevilgning på cirka 1 milliard til universitets- og høgskolesektoren endrer dessverre lite for NMHs del.

Torsdag 11. mai la regjeringen frem revidert nasjonalbudsjett som innebærer en ekstrabevilgning til NMH på 6,74 mill. kroner. Men da NMHs styre i mars vedtok retningen for omstilling og kutt i kostnader, lå det allerede inne en forventning om en ekstrabevilgning på 5–6 mill. kr. Ekstrabevilgningen endrer derfor ikke NMHs budsjettsituasjon og behovet for omstilling i vesentlig grad.

Fra 4,9 til 5,4 % økning

I statsbudsjettet for 2023 var det i utgangspunktet beregnet en lønns- og prisvekst på ca 2,8 % og dette ligger til grunn for NMHs budsjett for 2023. Da styret behandlet omstillingssaken i mars var det kjent at lønns- og prisstigningen ville bli høyere, og regjeringen hadde allerede varslet at det ville komme en justering av bevilgningen i revidert nasjonalbudsjett. I mars var anslaget 4,9 %, og forventingen om en ekstrabevilgning på 5-6 mill. var basert på det. Nå er anslaget for pris- og lønnsvekst økt til 5,4 %, som regjeringen har lagt til grunn i revidert nasjonalbudsjett.

Ikke en reell budsjettøkning

Tilleggsbevilgningen er dermed ikke en reell budsjettøkning, det er en kompensasjon for at kostnader og lønninger øker mer enn det som var forutsatt.

Dette vil også innebære tilsvarende økte kostnader for NMH, før eller senere. For eksempel vil økning i husleie - som utgjør en stor del av NMHs driftsutgifter - ikke slå inn før i 2024, fordi husleien reguleres pr kalenderår. Men husleieøkningen i 2024 vil være basert på prisstigningen (konsumprisindeksen) i 2023, også om den beregnede prisveksten for 2024 ellers skulle vise seg å være mye lavere. Økt lønnsvekst vil slå inn umiddelbart i 2023, også for NMH.

– De omfattende kuttene i sektoren er ikke reversert med denne oppjusteringen

Sunniva Whittaker, UHR-leder til Khrono

Liten effekt

Dermed får NMH liten effekt ut av ekstrabevilgningen – den var mer eller mindre som ventet. NMHs omstillingsbehov er like stort nå, som i mars.

Artikler relevante