Gå til hovedinnhold
Norges musikkhøgskole Norwegian Academy of Music Søk

Musikkstudentkonferansen søker prosjektmedarbeidar

Musikkstudentkonferansen 2022

Vil du vere med å vidareutvikle Noregs fyrste konferanse for musikkstudentar? Utvida frist: 15. oktober kl. 12.00

Musikkstudentkonferansen er eit initiativ frå studentane Anna Rødevand og Siri Storheim. Konferansen vart gjennomført for fyrste gong i oktober 2020 på Norges musikkhøgskole med støtte fra CEMPE.

1. april 2022 blir det ei ny utgåve, denne gongen utan koronarestriksjonar.

Musikkstudentkonferansen skal vere ei fagleg og sosial møteplass for musikkstudentar i heile Noreg, og skal fylles med innhald som kan utfordre både individ og system.

Vi søker ein prosjektmedarbeidar som skal jobbe saman med Anna og Siri. Jobben byr på varierte arbeidsoppgåver, som hovudsakleg dreier seg om planlegging av program, marknadsføring, booking og gjennomføring av konferansen. Jobben vil gi verdifull erfaring med arrangementsplanlegging, og bidra til å utvide ditt nettverk i kulturlivet. Oppdraget er lønna.

Artikler relevante