Skip to main content
Norges musikkhøgskole Norwegian Academy of Music Search

Jon Helge Sætre

Asso­ci­ate Pro­fess­or

Music Education and Music Therapy Department

Publications

  • Spill med meg! Jon Helge Sætre 2023
  • Kompleksitet i musikklærerutdanning Kari Mette Holdhus ,  Catharina Renate Christophersen ,  Jon Helge Sætre 2023
  • Hva vet vi om studentene som velger musikk i lærerutdanningen? Kari Mette Holdhus ,  Eyolf Thovsen Nysæther ,  Jon Helge Sætre 2023
  • Music for all Brit Ågot Brøske ,  Jon Helge Sætre 2023
  • Work-based placements in European higher music education institutions Keith Phillips ,  John Habron-James ,  Jon Helge Sætre 2023
  • New approaches to student-centred collaborative chamber music instruction Katie Zhukov ,  Jon Helge Sætre 2022
  • Kommentar til FUTURED-prosjektet Jon Helge Sætre 2022
  • New approaches to student-centred collaborative chamber music instruction Katie Zhukov ,  Jon Helge Sætre 2022
  • Er kulturendring en forutsetning for å kunne jobbe med innovasjon i utdanning? Anja Olsen Moberg ,  Vigdis Vandvik ,  Jon Helge Sætre 2021
  • Editorial Jon Helge Sætre ,  Luc Nijs 2021
View all publications in Cristin

Projects Jon Helge Sætre participates in