Norges musikkhøgskole Norwegian Academy of Music
No En
Søk

Becoming Animal

Illustrasjonsfoto prosjekt

I dette prosjektet vil den danske komponisten Simon Løffler undersøke hvordan dyrs estetiske adferd kan danne grunnlaget for en komposisjonspraksis.

Prosjektet utforsker grensefeltet mellom dyr og menneskers musikalske adferd. Løffler vil forsøke å utvikle en musikalsk komposisjonspraksis hvor de to adferdene flyter over i hverandre. Ved å studere det grunnleggende spørsmålet om hvordan dyrs rituelle/estetiske adferd kan overføres til en musikalsk praksis, vil Løffler forsøke å utvide forståelsen av hva den musikalske kroppen kan være.

Prosjektets benytter seg av tre metoder/vektøy:

  1. For det første å undersøke dyrekroppen som begrep, herunder samhørigheten med den menneskelige kroppen, og
  2. for det andre å undersøke hvordan den menneskelige musikalske kroppen kan omdannes til en kropp med animalske egenskaper, og
  3. for det tredje å formulere strategier for hvordan adskilte kropper kan støte sammen og interagere for på denne måten å skape musikk.

Prosjektet skal resultere i nyskrevne verker og refleksjoner. Prosjektet skal dokumenteres på Research Catalogue.

Artikler relevante