Norges musikkhøgskole Norwegian Academy of Music
No En
Søk

Ensembleprosjekt ved jazzlinja på NTNU

I dette prosjektet, støttet av CEMPEs innovasjonsmidler, skal Ølnes undersøke og implementere ulike metoder utviklet gjennom postdoktorprosjektet hans i ensembleundervisningen ved jazzlinja på NTNU.

Jazzlinja ved NTNU har siden starten i 1979 vært en ledende utdanningsinstitusjon for norske jazzmusikere og en pådriver for metodearbeid innen improvisasjonsfaget, spesielt gjennom det som senere har blitt kalt jazzlinjemetoden eller plankemetoden.

I Ølnes sitt forskningsarbeid, Det kollektive minnet [2017-2019], har han undersøkt metoder for å undervise i ensemblefaget, med utgangspunkt i plankemetoden der målet har vært å utvide og utvikle gehøret. Forskningen er inspirert av en fenomenologisk tenkning om å rette sin lytting mot noe, også kalt lytteintensjon (Schaeffer, 1966, Thoresen, 2015). Hvordan man lytter og hvor man retter sin lytteintensjon, avgjør hva man hører. Metodene har derfor som mål å rette studentens lytteintensjon mot spesifikke områder ved musikken og gi oppgaver knyttet til disse og dermed å bevisstgjøre studenten hva denne hører og hvordan hen hører dette.

Alt dette er en videreføring av eksisterende arbeid studenten gjør, men innslaget av bevisstgjøring og refleksjon rundt eget arbeid vil være større her: Hvordan blir jeg oppfattet i samspillet av medspillerne? Hvordan ønsker jeg å bli oppfattet? Hva gjør jeg vanligvis i samspillet? Hvilke muligheter ligger der for meg i samspillet? Konsentrasjonen er knyttet til å høre mer og kunne konkretisere hva man hører, for å utvide og utvikle ferdigheter både på instrumentet og i det improviserte samspillet.

Ensemblefaget er spesielt godt egnet til å binde sammen undervisningen i hovedinstrument og gehør, da dette faget gir studenten en mulighet til å sette disse ferdighetene inn i en samspillsramme, inn i en musikalsk kontekst. Gjennom å bli utfordret i den konkrete samspillsituasjonen, får studenten innsikt i sine egne styrker og utfordringer, og kan gå informert tilbake til instrumentalundervisningen eller øvingsrommet med konkrete arbeidsoppgaver.

Rapport

Artikler relevante