Learning Across Contexts. Music Performance Students’ Construction of Learning Trajectories

Prosjektleder:
Magnus Dahlberg

Periode:
2008 – 2013

Senter:
CERM

Type:
forskning

Tema:
Læringsteori, Musikkutdanning

Stipendiatprosjekt
Ph.d. i musikkpedagogikk

Mange studenter i høyere musikkutdanning deltar i selvinitierte musikalske læringsaktiviteter. Ph.d.-stipendiat Magnus Dahlberg ser på den rollen læring utenom den organiserte undervisningen spiller i studenters læringsløp.

En sentral del av hverdagen til mange studenter i høyere musikkutdanning er å delta i selvinitierte musikalske læringsaktiviteter både innenfor og utenfor utdanningsinstitusjonen.

Hvordan kan de relasjoner som skapes når individer beveger seg mellom ulike læringskontekster forstås og hvordan skaper studenter mening i sine personlige læringsløp?

Dahlbergs doktorgradsprosjekt ”Learning Across Contexts. Music Performance Students’ Construction of Learning Trajectories” utforsker disse spørsmålene gjennom å sette fokus på den rolle selvinitiert læring og læring utenom den organiserte undervisningen spiller i studenters læringsløp.

Metode

Studien bygger på observasjoner og intervjuer med to studenter i bachelorstudiet i utøving. Gjennom å anlegge et sosiokulturelt perspektiv på læring fokuserer analysen på hvordan studenter konstruerer personlige læringsbaner og på den gjensidig konstituerende relasjonen mellom personlige og kulturelle aspekter på læring.

Prosjektleder

Magnus Dahlberg

Magnus Dahlberg

Tidligere stipendiat (2008-2013)

MusikkpedagogikkSist oppdatert: 4. januar 2017