Norges musikkhøgskole Norwegian Academy of Music
No En
Søk

Learning Across Contexts

Mange studenter i høyere musikkutdanning deltar i selvinitierte musikalske læringsaktiviteter. Ph.d.-stipendiat Magnus Dahlberg ser på den rollen læring utenom den organiserte undervisningen spiller i studenters læringsløp.