Norges musikkhøgskole Norwegian Academy of Music
No En
Søk

This is Not a Drum

"This is Not a Drum: towards a post-percussive practice" er et prosjekt innen kunstnerisk utviklingsarbeid der utøverrollen i samtidsmusikalsk praksis blir utforsket gjennom utvikling av nye verker og gjennom ukonvensjonelle tolkninger av eksisterende verker.

Selv om det er et av de eldste håndverk innenfor musikkunsten, har slagverkskunsten utviklet seg svært mye bare i løpet av de siste femti årene. Parallelt med den vestlige kunstmusikkens utvikling i det 20. århundre, hvor man søkte nye klanger, har rollen som perkusjonist kommet til å omfatte langt mer enn bare å slå på gjenstander.

Den økende tilstedeværelsen av perkusjon i klassisk musikk har i hovedsak vært knyttet til avantgardebevegelsen som blomstret i de første tiårene av det 20. århundre. Sammen med hverdagslige gjenstander, mekaniske artefakter og elektroniske instrumenter dukket perkusjon opp som et nytt redskap som kunne utvide klangpaletten, perfekt tilpasset bevegelsens søken etter å bryte ny musikalsk grunn bortenfor den romantiske tradisjonen og tradisjonsbundet konformitet.

Perkusjonisten som ny type hybrid utøver

Denne bevegelsen fostret også en ny type utøvere. Fra i begynnelsen å være perkusjonister som spilte mange forskjellige instrumenter i det klassiske orkesteret, ble de senere medskapere av en ny sjanger i løpet av 1950- og 60-årene gjennom å spille musikk av eksperimentelle komponister. Dette førte til at det i dag har blitt en hybrid type utøvere i perkusjonsseksjonen, med ferdigheter og holdninger en sjelden finner hos øvrige klassiske utøvere, nemlig innlemming av enhver tenkelig lydproduserende gjenstand som en del av instrumentariet.

Dekonstruksjoner av perkusjonistrollen

Under overskriften Music for Musician - the Mutation of Percussion, blir fem nye verker som utforsker ulike dekonstruksjoner av rollen som perkusjonist, utviklet i samarbeid med fire komponister. De fire komponistene er:

  • Simon Steen-Andersen (født 1976)
  • Trond Reinholdtsen (født 1972)
  • Lene Grenager (født 1968)
  • Erik Dæhlin (født 1976)

Utforskning av fortolkningspotensial

En annen del av prosjektet – Rethinking Interpretation - utforsker et mulig fortolkningspotensial i eksisterende verker fra slagverksrepertoaret. Flere tolkninger av fem verker vil bli innspilt og presentert i ulike formater. Dette er verker av følgende komponister:

  • Helmut Lachenmann
  • Brian Ferneyhough
  • Vinko Globokar
  • Michael Pisaro

Resultater

Les mer om prosjektet og se video og lyd:
Håkon Stenes nettside om prosjektet

Kritisk refleksjon er tilgjengelig i NMH Brage:
"This is not a drum". Towards a Post-Instrumental Practice

Artikler relevante