Norges musikkhøgskole Norwegian Academy of Music
No En
Søk

Det etnis­ke steget

Forsiden til "Det etniske steget. En drøfting av kulturelt mangfold i pedagogiske tekster for musikk for norsk ungdomsskole" av Anders Rønningen.

En drøfting av kulturelt mangfold i pedagogiske tekster for musikk for norsk ungdomsskole

Tittelen på Rønningens avhandling er "Det etniske steget. En drøfting av kulturelt mangfold i pedagogiske tekster for musikk for norsk ungdomsskole". Det etniske steget er en metafor for den økte representasjonen av kulturelt mangfold som finnes generelt i samfunnet i dag. I denne avhandlingen er det særlig lærebøker for musikk for norsk ungdomsskole som blir behandlet.

Rønningen analyserer lærebøker i musikk for norsk ungdomsskole fra et flerkulturelt perspektiv og setter gjennom dette søkelyset på problematikk omkring kulturelt mangfold i samfunn og skole generelt, og hvordan dette er representert i pedagogiske tekster mer spesielt.

Avhandlingen er organisert som fem fagfellevurderte artikler samt en tekst, en såkalt "kappe". Denne kappen forklarer det teoretiske bakteppet og avhandlingens analysestrategi, og drøfter og konkluderer på tvers av artiklene.

  • NMH-publikasjoner 2015:9.

Publikasjoner relevante