Gå til hovedinnhold
Norges musikkhøgskole Norwegian Academy of Music Søk

Musikk­te­ra­pi som del av opp­sø­ken­de og fore­byg­gen­de arbeid med utsatt ung­dom og unge voks­ne

Forsiden til Musikkterapi som del av oppsøkende og forebyggende arbeid med utsatt ungdom og unge voksne av Kjersti Johansson.

Rapport om musikkterapitilbudet i Uteseksjonen i Oslo

Denne rapporten handler om musikkterapi som del av oppsøkende og forebyggende arbeid med ungdom og unge voksne. Rapporten beskriver brukeres og ansattes erfaringer med et musikktilbud i Uteseksjonen i Oslo kommune. I rapporten får leseren et nært og fyldig innblikk i disse erfaringene gjennom utstrakt gjengivelse av sitater fra intervjuer med dem.

Erfaringene peker mot at musikkterapi har en positiv betydning for utsatt ungdom og unge voksne. Gjennom musikkaktiviteter får deltakerne fortelle og dele sine historier, opplevelser og følelser på en mer indirekte måte enn i verbal samtale, noe som kan gjøre det lettere å dele. Det kan også være en måte å bearbeide følelser og opplevelser på. Musikktilbudet legger til rette for positive opplevelser knyttet til mestring og glede, noe som kan styrke motivasjon, relasjoner og sosial deltakelse.

Rapporten identifiserer både suksessfaktorer og utfordringer knyttet til musikkterapitilbudet. Disse gir viktige innspill til andre som ønsker å opprette lignende tilbud. I rapportens siste del sammenfattes disse som anbefalinger for praksis.

Rapporten er skrevet på oppdrag fra KoRus Oslo, et kompetansesenter innen rusfeltet, i samarbeid med Senter for forskning i musikk og helse ved Norges musikkhøgskole.

Kjersti Johansson er musikkterapeut og forsker ved Senter for forskning i musikk og helse.

  • NMH-publikasjoner 2019:5.

Publikasjoner relevante

Publisert: 19. nov. 2019 — Oppdatert: 24. jun. 2020