Norges musikkhøgskole Norwegian Academy of Music
No En
Søk

Hvor­dan kan du bru­ke sang for å for­bed­re bar­nets talespråk?

Bilde av forfatteren Lise Lotte Ågedal sittende på gulvet med gitar og som samspiller med et barn

En praktisk handbok

Vil du lære mer om hvordan barn kan synge seg til en bedre uttale? Da er denne metodeboken noe for deg. Du lærer om hvorfor sang kan bedre talespråket til barn og hvordan du kan gjennomføre gode sangstunder med vekt på språkstimulering. Dette gjelder både for barn som har talevansker og barn som følger normalutviklingen.

Boka inneholder en kort teoridel som handler om barns språkutvikling og sammenhengen mellom sang og språk. Her vil du også få kjennskap til hvilke lyder barn normalt kan finne utfordrende, og hvordan du kan gjøre en enkel kartlegging av barnets uttale.

Videre vil du lære om hvordan du kan legge til rette for at barn synger aktivt selv, både ved bruk av kjente barnesanger og spesialkomponerte sanger som finnes i boken. Det er jo her vi bør starte; hvordan kan jeg som voksenperson engasjere et barn til å synge en sang fra start til slutt, om igjen og om igjen? Repetisjon av ord er viktig når målet er å få en bedre uttale, og du vil få kjennskap til hvordan du kan legge til rette for dette.

Lise Lotte Ågedal har forsket på hvordan spesialtilpassede sanger kan bedre talespråket til barn som blander om på ordlydene i språket, og hvordan barn kan lære riktig uttale av enkeltlyder og hele ord gjennom sang. Målet med de spesialkomponerte sangene er å kunne jobbe målrettet med konkrete uttalevansker, hvor hver sang hovedsakelig er konsentrert om ett munnmotorisk område.

Du trenger ikke å ha noen musikalske forkunnskaper for å få utbytte av boken, og det er ikke nødvendig å kunne spille et instrument for å jobbe med sang som språkstimulering. Alle sangene i boka er imidlertid notert med noter og har en enkel besifring, så dersom du trakterer et instrument vil du lett kunne spille med.

Boken har 91 sider og er spiralinnbundet.

Om Lise Lotte Ågedal

Lise Lotte Ågedal jobber som førsteamanuensis i musikk på barnehagelærerutdanningen ved OsloMET. Hun har en doktorgrad fra Norges musikkhøgskole og har tidligere jobbet med barn med spesielle behov.

Publikasjoner relevante

Publisert: 21. jan. 2022 — Oppdatert: 3. aug. 2022