Gå til hovedinnhold
Norges musikkhøgskole Norwegian Academy of Music Søk

Etab­le­rings­hånd­bok

Forsiden til "Etableringshåndbok for musikkterapi og rus i psykisk helsetjeneste" for 2020, med en mann som står med en gitar i solskinnet.

For musikkterapi i rus- og psykisk helsetjeneste

Musikkterapi i feltet rus og psykisk helse

Personer med utfordringer knyttet til rus og psykisk helse ønsker musikkterapi. Flere av dem har hatt stor nytte og glede av musikkterapi.

Forskning og erfaringsrapporter dokumenterer at musikkterapi bidrar positivt og motiverende i en recovery-prosess. Musikkterapien tilbyr struktur, opplevelse av ansvar, tilhørighet og brukerstyring. Den styrker også opplevelser av mestring og identitet samtidig som den bidrar til å bearbeide og regulere følelser.

Likevel er det få personer med utfordringer knyttet til rus og psykisk helse som får tilbud om musikkterapi. Hvorfor? Vet aktuelle organisasjoner og arbeidsgivere for lite om musikkterapi til at de tør satse på det?

En praktisk etableringshåndbok – kun i digitalt format

Målet med denne etableringshåndboken er å gi konkret og praktisk informasjon slik at forankring og implementering av musikkterapi i helsetjenestene blir enklere.

Boken er basert på en idé av Torhild Kielland, rådgiver i Fagrådet – Rusfeltets hovedorganisasjon. Den springer ut av et samarbeid mellom Fagrådet og Senter for forskning i musikk og helse (CREMAH) ved Norges musikkhøgskole.

Håndboken er også forankret i det Nasjonale nettverket for musikkterapi – rus og psykisk helse. Det overordnete målet for nettverket er nettopp å sikre at musikkterapi blir et tilgjengelig og reelt alternativ for brukere av rus og psykiske helsetjenester.

Om CREMAHs utgivelser

CREMAH utgir antologier i en vitenskapelig skriftserie, men også frittstående utgivelser som denne etableringshåndboken. Publikasjoner fra CREMAH er ledd i senterets målsetning om å utvikle og formidle ny kunnskap, forståelse, evidens og kritisk refleksjon om musikk som helseressurs for mennesker og samfunn.

  • NMH-publikasjoner 2020:2.

Publisert: 11. jun. 2020 — Oppdatert: 14. mar. 2023