Norges musikkhøgskole Norwegian Academy of Music
No En
Søk

Goodbye Intuition: LAB-konsert

Bilde fra konsert med Goodbye Intuiton

Prosjektet Goodbye Intuition inviterer til en serie med LAB-konserter.

Improvisasjonsmusikerne Andrea Neumann (Tyskland), Morten Qvenild, Sidsel Endresen og Ivar Grydeland jobber sammen i prosjektet "Goodbye Intuition». I prosjektet spiller de sammen med (mer eller mindre) egenrådige datamaskiner som utvikles i samarbeid med NOTAM. Med utgangspunkt i sin egen logikk, griper maskinene inn i det improviserte samspillet. LAB-konsertene består av kunstneriske utprøvinger og samtaler med publikum og utgjør en viktig del av prosjektet "Goodbye Intuition". Gjestekommentator for denne LABen er cellist og postdoktor ved NMH Tanja Orning.