Norges musikkhøgskole Norwegian Academy of Music
No En
Søk

Goodbye Intuition

Morten Qvenild skrur på knotter

I dette treårige kunstneriske utviklingsprosjektet vil deltakerne utfordre rollene og de kunstneriske preferansene de har som improviserende musikere ved å improvisere med "kreative" maskiner.

Prosjektets kjernegruppe består av improvisasjonsmusikerne Morten Qvenild, Ivar Grydeland, Sidsel Endresen (NMH) og Andrea Neumann som jobber som frilanser i Berlin. Musiker, komponist og forsker Henrik Frisk fra Kungliga Musikkhögskolan i Stockholm og komponist, musiker og forfatter David Toop fra London er også deltakere i prosjektet. Musiker og komponist Lasse Marhaug (Norge) og musiker og forsker Anna Lindal (Sverige) er med i prosjekts siste halvdel.

De kreative datamaskinene i prosjektet er utviklet i samarbeid med NOTAM.

Prosjektet er finansiert av Norges musikkhøgskole, Program for kunstnerisk utviklingsarbeid, NOTAM og Kungliga Musikkhögskolan i Stockholm.

Følg prosjektet på Research Catalogue.

Festival

Prosjektet inviterer til en todagers festival med konserter, eksperimenter, samtaler og foredrag 28. og 29. april på NMH.

Les mer om prosjektet på engelsk.

Artikler relevante