Norges musikkhøgskole Norwegian Academy of Music
No En
Søk

Lindemanprisen 2018

Bjørn Kruse holder takketale for Lindemanprisen 2018

Festkonsert med utdeling av Lindemanprisen til Bjørn Kruse og De unges Lindemanpris til Øyvind Mæland.

Karina Krokaa

Lindemanprisen er en musikkpris opprettet i 1978 av styret for Lindemans legat for å hedre Lindemanfamiliens innsats i norsk musikkliv.

Prisen er på 150 000 kroner. I tillegg får vinneren velge en musiker under 35 år som får De Unges Lindemanpris på 50 000 kroner.