Norges musikkhøgskole Norwegian Academy of Music
No En
Søk

Norsk musikkterapiutdanning 40 år: Jubileumsforestilling

Musikkterapeut trener med en funksjonshemmet person

Det er 40 år siden musikkterapiutdanning ble etablert i Norge. Dette markeres med denne forestillingen.

I løpet av disse 40 årene har musikkterapi gått fra å være et lite fagfelt til å bli et stort, forskningsbasert fag. Musikkterapi er en behandlingsform helsemyndighetene anbefaler, og brukes i dag som behandlingsform blant annet i kriminalomsorg, i psykisk helsevern og i rusbehandling, i barnevern og i eldreomsorg, i spesialskoler, og på somatiske sykehus med premature og kreftsyke barn.

Nyere forskning og kunnskapsgrunnlag har ført til at musikkterapi er henvist til i syv av Helsedirektoratets nasjonale faglige retningslinjer for behandling. Det er gitt sterkeste anbefalinger for musikkterapi i retningslinjer for psykosebehandling.

Musikkterapiutdanningen i Norge startet på Østlandets musikkonservatorium i 1978, som en av de første i Europa, og ble overført til Norges musikkhøgskole ved fusjonen i 1996. Utdanningen inneholder idag bachelorstudier i Musikk og helse, masterutdanning og ph.d. i musikkterapi.

Også jubileum for Senter for forskning i musikk og helse

I 2008 ble Senter for forskning i musikk og helse (CREMAH) opprettet. Senteret har etablert seg som en innovativ spydspiss med stor forskingsproduksjon. CREMAH markerer sitt 10-års jubileum med en åpen minikonferanse samme dag. Minikonferansen feirer utgivelsen av den CREMAH-initierte internasjonale publikasjonen Music and Public Health – A Nordic Perspective. Boken er en unik artikkelsamling med bidragsytere fra hele Norden og presenterer innovative perspektiver på musikk og folkehelse.

Program under arbeid

Programmet for jubileumsforestillingen er under arbeid, men det vil inneholde musikkinnslag og fortellinger fra personer som gjennom musikkterapi har opplevd gjennomgripende livsendringer. Vi ser også fram til hilsener og taler fra sentrale aktører innen musikk- og musikkterapimiljø, politikk og helsevesen.

Etter forestillingen blir det mottakelse med bobler, fingermat, gratulasjoner og mer musikk.

Publisert: 16. aug. 2020 — Oppdatert: 16. aug. 2020