Gå til hovedinnhold
Norges musikkhøgskole Norwegian Academy of Music Søk

Musikk og folkehelse

Cellist ved vann Annette Øvrelid.jpg

Musikk og folkehelse – en grunnlagsstudie om musikk som helsefremmende ressurs for folk flest

Musikk er en kunstform som i alle kjente samfunn gir mennesker estetiske opplevelser, som både styrker den enkelte og fremmer det sosiale og kulturelle fellesskapet. Men musikk har også en rekke positive "bivirkninger". Denne studien undersøker en av disse nærmere, nemlig den helsefremmende verdien ved musikk og musikkopplevelser.

Ettersom det fortsatt finnes kun begrenset og spredt forskning om musikk som et medium for å fremme helse i hverdagen, er det behov for sikker kunnskap om hvordan mennesker bruker musikk til å regulere fysisk og psykisk velvære.

Studien vil kombinere en epidemiologisk studie, der 10.000 voksne dansker inviteres til å svare på spørsmål om sin musikalske atferd og helse, med en dybdeintervjustudie av 25 mennesker og deres bruk av musikk for å fremme egen helse.

Arbeidet vil gjennomføres i samarbeid mellom CREMAH ved Norges musikkhøgskole, musikkterapiseksjonen ved Aalborg Universitet og Statens Institut for Folkesundhed i Danmark.

Studien er også forankret i en nordisk sammenheng, ved at det støttes av det nyopprettede Nordisk nettverk for forskning i musikk og folkehelse. I dette nettverket samarbeider Nordens ledende forskere for å produsere ny epidemiologisk og klinisk kunnskap som kan danne grunnlag for å iverksette forebyggende prosjekter med musikkaktiviteter og musikk som kjernen i helsefremmende innsats.

Kontaktperson: Professor Lars Ole Bonde (send e-post til Bonde)

Artikler relevante

Publisert: 2. nov. 2016 — Oppdatert: 16. mar. 2023