Søknad og opptaksprøver – masterstudiet i musikkterapi

Søknadsfrist

15. desember 

Søknadsweb åpner 1. november

Opptaksprøver

Uke 8 (17. – 21. februar 2020)

Om studieprogrammet

Masterstudiet i musikkterapi

NB! Masterstudiet i musikkterapi blir ikke lyst ut som deltidsstudium for studieåret 2020/2021. 

Slik søker du

 1. Registrer søknaden din i Søknadsweb.
 2. Last opp nødvendige dokumenter i Søknadsweb. Se info under om hva du må laste opp.
 3. Fyll ut og send inn elektronisk følgeskjema. Når du har opprettet en søknad i Søknadsweb vil du få en kvittering på e-post med søkernummer og lenke til et følgeskjema. Her må du fylle ut søkernummer. Søkere som ikke sender inn følgeskjema innen fristen vil bli avvist.

NB! Vær oppmerksom på at e-poster fra Søknadsweb kan gå i søppelfilteret! Dette gjelder særlig Hotmail-adresser.

Fristen for å opprette søknad, laste opp dokumenter og sende inn følgeskjema er 15. desember klokken 23.59.

Dokumentopplasting

Følgende dokumenter skal lastes opp i Søknadsweb senest 15. desember:

 • Vitnemål/karakterutskrifter fra videregående skole og høyere utdanning (skannet og i farger). Du trenger ikke legge ved vitnemål/karakterutskrifter for studier gjennomført ved NMH etter 2005. Vitnemål på andre språk enn norsk eller engelsk må oversettes.
 • En prosjektbeskrivelse på 3-4 sider (inkludert litteraturliste) der du redegjør for ideer til tema for masteroppgaven. Her finner du mal for prosjektbeskrivelse for opptak til mastergradsstudiet i musikkterapi.
 • Bilde av deg selv.

For søkere med toårig videreutdanning i musikkterapi vil det ikke bli gjennomført praktisk opptaksprøve. Disse søkerne vurderes kun på bakgrunn av den innsendte prosjektbeskrivelsen.

Praktiske opptaksprøver (uke 8)

Du vil bli vurdert i forhold til musikalsk bredde, fleksibilitet og uttrykksevne, samt teknisk nivå og personlig motivasjon. For søkere med toårig videreutdanning i musikkterapi vil det ikke bli gjennomført praktisk opptaksprøve.

Praktisk prøve

 1. Hoved- og bi-instrument, eventuelt flere bi-instrument. Du skal spille et stykke på hvert instrument (to til fem minutter), og du bestemmer selv sjanger. Du får ikke tilbud om akkompagnatør fra musikkhøgskolen, men kan velge å ta med egen akkompagnatør.
 2. A capella-sang. En norsk folketone (uten akkompagnement, utenat).
 3. Prima vista og besifringsspill.
 4. Improvisasjon og samspill.
 5. Generell kunnskap om musikkteori. Dette vises praktisk i en muntlig dialog mellom søker og opptaksjury. Det er ingen skriftlig prøve i musikkteori.

Samtale

En avsluttende samtale om prosjektbeskrivelsen og motivasjon for studiet.

Sist oppdatert: 14. oktober 2019