Anvendt musikkteori

Masterstudiet i anvendt musikkteori

Normert studietid

2 år (120 studiepoeng)

Undervisningsspråk

Norsk eller engelsk

Søknadsfrist

15. desember. SøknadsWeb åpner 1. november.

Søknadsprosess og opptaksprøver

Kort om studiet

Dette studiet retter seg blant annet mot deg som ønsker å undervise i videregående skole med musikk. I tillegg er studiet tilrettelagt med tanke på studenter som ønsker en forberedelse til et vitenskapelig basert løp frem mot doktorgradsutdanning og forskning.

Betegnelsen anvendt musikkteori viser til slektskapet mellom musikkteoretisk refleksjon og musikalsk praksis. I dette studiet er fokus i stor grad på musikken som klingende lydfenomen. Det faglige innholdet i studiet er organisert i både felles musikkteoretiske emner, valgemner og masterarbeid.

Studiet omfatter fordypning i fagområder som auditiv analyse, gehør og musikalsk persepsjon, musikkhistorie og musikalsk tenkning, satsteknikker og verkanalyse. Den faglige fordypningen og spesialiseringen kommer først og fremst til uttrykk gjennom masterarbeidet.

For å få formell undervisningskompetanse må du i tillegg ha praktisk-pedagogisk utdanning (PPU). 

Studiet kvalifiserer for opptak til ph.d.-utdanningen på NMH.

Studieplan for mastergradsstudiet i anvendt musikkteori (startkull 2018)

Opptakskrav

Fullført bachelorgrad med minimum 120 studiepoeng musikkfag eller 90 studiepoeng musikkvitenskap, samt bestått opptaksprøve. Det er et begrenset antall studieplasser.

Søknadsprosess og opptaksprøver for Masterstudiet i anvendt musikkteori

Kontakt

Finner du ikke svar på dine spørsmål om søknadsprosess og opptaksprøver?

Kontakt: opptak@nmh.no

T. +47 23 36 70 00

Har du spørsmål til det faglige innholdet i studiet eller opptaksprøven, kan du ta kontakt med studieleder for programmet:

Studieleder

imported-image

Anders Tykesson

Professor

Musikkteori