Maria Badstue

Ensembleledelse II

Normert studietid

Deltidsstudium over 1 år.
30 studiepoeng

Undervisningsspråk

Norsk

Søknadsfrist

15. april. Søknadsweb åpner 15. mars. 

Hvorfor studere Ensembleledelse II?

Gjennom studiet får man muligheten til å videreutvikle seg som ensembleleder. Det fokuseres på videreutvikling av dirigeringsteknikk og repertoar for ulike typer kor og/eller instrumentalensembler. Studiet gir et godt grunnlag for arbeidsoppgaver som ensembleleder i musikklivet eller videre studier i dirigering.

Studenter som har fullført dette studiet jobber blant annet som ensembleledere i det frivillige musikklivet.

Kort om studiet

Bygger på Ensembleledelse I eller tilsvarende. Studiet gir mulighet for fordyping i enten korledelse eller orkesterledelse. Valg av fordyping må oppgis ved søknad på studiet.

I studiet inngår

 • dirigeringsteknikk/prøvemetodikk
 • repertoarstudier/partiturstudier
 • partiturspill
 • prosjekter med øvingsorkester/-ensembler/-kor
 • praktisk gehørtrening 2
 • deltaking i høgskolens kammerkor/orkester/kammerorkester/øvingsensembler etter behov
 • instrumentkunnskap
 • sang (for studenter med korfordypning som har annet hovedinstrument enn sang)

Studieplan for Ensembleledelse II (startkull 2017)

Undervisningstider 2017/2018

Undervisning i Dirigering / prøvemetodikk, Repertoarkunnskap og Gehør foregår på tirsdager kl. 10.00-16.30. Undervisningen i Instrumentkunnskap, Sang og Partiturspill legges til mandager etter en egen plan. Prosjekter med øvingsensemble foregår tirsdag ettermiddag og kveld i inntil 3 uker per semester.

Opptakskrav

 • Minimum 120 studiepoeng høyere utdanning innen musikk
 • Gjennomført ensembleledelse 1 eller tilsvarende, og bestått opptaksprøve.

Det er et begrenset antall studieplasser.

Slik søker du

 1. Registrer søknaden din i Søknadsweb
 2. Last opp bekreftede kopier av vitnemål/karakterutskrifter i Søknadsweb. Du trenger ikke legge ved vitnemål/karakterutskrifter for studier gjennomført ved NMH etter 2005.
 3. Fyll ut følgeskjema. Du får et søkernummer i Søknadsweb som du må fylle ut i følgeskjemaet.

Frist: 15. april

Opptaksprøve

Opptaksprøvene gjennomføres 4. mai 2018. 

For søkere til orkesterfordypning består opptaksprøven av:

 • Dirigering av et instrumentalverk for liten besetning (4-8), med instruksjon. Verket oppgis to uker før opptaksprøven.
 • Muntlig gehørprøve med identifisering av akkordprogresjoner
 • En kort samtale om søkerens intensjoner med, og tanker rundt emnet

For søkere til korfordypning består opptaksprøven av:

 • Dirigering av et vokalverk for liten besetning (4-8), med instruksjon. Verket oppgis to uker før opptaksprøven.
 • Muntlig gehørprøve med identifisering av akkordprogresjoner
 • Kort test av søkerens sangteknikk
 • En kort samtale om søkerens intensjoner med, og tanker rundt faget

Alle søkere vil bli innkalt til opptaksprøve kort tid etter søknadsfristen. Saksbehandling av søknadene vil skje løpende deretter. Et evt. tilbud om studieplass er betinget av at søkeren oppfyller de formelle opptakskravene for studiet.

Kontakt

Finner du ikke svar på dine spørsmål om søknadsprosess og opptaksprøver?

Kontakt: opptak@nmh.no

T. +47 23 36 70 00

Har du spørsmål til det faglige innholdet i studiet eller opptaksprøven, kan du ta kontakt med studieleder for programmet:

Studieleder

ole.k.ruud.jpg

Ole Kristian Ruud

Professor

Orkesterledelse