Maria Badstue

Ensembleledelse II

Normert studietid

Deltidsstudium over 1 år.
30 studiepoeng

Undervisningsspråk

Norsk

Søknadsfrist

15. april

Hvorfor studere Ensembleledelse II?

Gjennom studiet får man muligheten til å videreutvikle seg som ensembleleder. Det fokuseres på videreutvikling av dirigeringsteknikk og repertoar for ulike typer kor og/eller instrumentalensembler. Studiet gir et godt grunnlag for arbeidsoppgaver som ensembleleder i musikklivet eller videre studier i dirigering.

Studenter som har fullført dette studiet jobber blant annet som ensembleledere i det frivillige musikklivet.

Kort om studiet

Bygger på Ensembleledelse I eller tilsvarende. Studiet gir mulighet for fordyping i enten korledelse eller orkesterledelse. Valg av fordyping må oppgis ved søknad på studiet.

I studiet inngår

 • dirigeringsteknikk/prøvemetodikk
 • repertoarstudier/partiturstudier
 • partiturspill
 • prosjekter med øvingsorkester/-ensembler/-kor
 • praktisk gehørtrening 2
 • deltaking i høgskolens kammerkor/orkester/kammerorkester/øvingsensembler etter behov
 • instrumentkunnskap
 • sang (for studenter med korfordypning som har annet hovedinstrument enn sang)

Studieplan for Ensembleledelse II (startkull 2017)

Undervisningstider 2017/2018

Undervisning i Dirigering / prøvemetodikk, Repertoarkunnskap og Gehør foregår på tirsdager kl. 10.00-16.30. Undervisningen i Instrumentkunnskap, Sang og Partiturspill legges til mandager etter en egen plan. Prosjekter med øvingsensemble foregår tirsdag ettermiddag og kveld i inntil 3 uker per semester.

Opptakskrav

 • Minimum 120 studiepoeng høyere utdanning innen musikk
 • Gjennomført ensembleledelse 1 eller tilsvarende, og bestått opptaksprøve.

Det er et begrenset antall studieplasser.

Slik søker du

 1. Registrer søknaden din i Søknadsweb
 2. Last opp bekreftede kopier av vitnemål/karakterutskrifter i Søknadsweb. Du trenger ikke legge ved vitnemål/karakterutskrifter for studier gjennomført ved NMH etter 2005.
 3. Fyll ut følgeskjema. Du får et søkernummer i Søknadsweb som du må fylle ut i følgeskjemaet.

Frist: 15. april

Opptaksprøve

Opptaksprøvene gjennomføres 29. og 30. mai. 

For søkere til orkesterfordypning består opptaksprøven av:

 • Dirigering av et instrumentalverk for liten besetning (4-8), med instruksjon. Verket oppgis to uker før opptaksprøven.
 • Muntlig gehørprøve med identifisering av akkordprogresjoner
 • En kort samtale om søkerens intensjoner med, og tanker rundt emnet

For søkere til korfordypning består opptaksprøven av:

 • Dirigering av et vokalverk for liten besetning (4-8), med instruksjon. Verket oppgis to uker før opptaksprøven.
 • Muntlig gehørprøve med identifisering av akkordprogresjoner
 • Kort test av søkerens sangteknikk
 • En kort samtale om søkerens intensjoner med, og tanker rundt faget

 

Kontakt

Kontakt opptak@nmh.no / telefon +47 23 36 70 00.

Har du spørsmål knyttet til det faglige innholdet i studiet, kan du ta kontakt med studiekoordinator.

Studiekoordinator

per.s.thorp.jpg

Sigmund Thorp

Førsteamanuensis

Dirigering