Norges musikkhøgskole Norwegian Academy of Music
No En
Søk

Bli kjent med våre nye studentpartnere

Nye studentpartnere Susanna Solsrud og Ole Martin Solberg

Møt Susanna og Ole Martin, CEMPEs nye studentpartnere for studieåret 2020–2021.

Susanna og Ole Martin

CEMPE er veldig glad for å ha ansatt to nye studentpartnere. De skal jobbe sammen med resten av teamet på prosjekter, og være bindeleddet mellom administrasjonen og studentene. For å bli bedre kjent med Susanna og Ole Martin har vi stilt dem noen spørsmål.

Hvem er dere? Fortell om dere selv

Susanna: – Jeg har en bachelor i klassisk sang fra Royal Northern College of Music i Manchester, og har nå tatt PPU [praktisk-pedagogisk utdanning] på NMH. Til høsten går jeg videre på en master i musikkpedagogikk, der jeg skal fordype meg i formidling til barn og unge med et spesifikt fokus på opera. Det gleder jeg meg til! Ellers jobber jeg freelance som sanger, og som formidler ved den Norske Opera & Ballett.

Ole Martin: – Jeg er 25 år og kommer fra Ringerike. Til høsten begynner jeg på mitt fjerde studieår ved kandidatstudiet i musikkpedagogikk, med bass som hovedinstrument. Før jeg begynte på NMH tok jeg en bachelor i musikkvitenskap og har også gått et år på utøvende musikk ved NLA Høgskolen i Staffeldtsgate. I tillegg til min interesse for musikk er jeg svært opptatt av psykologi og filosofi.

Jeg ønsker at hver enkelt student skal føle kontroll over egen utvikling og kurs som utøver.

Ole Martin Solberg Nyansatt studentpartner CEMPE

Hva savner du i musikkutdanningen i dag?

Susanna: – Jeg savner en mer helhetlig sammenheng mellom musikkutdanningen og det virkelige arbeidsliv som venter etter endt utdanning. Jeg savner et større fokus på utviklingen av hver enkelt students unike identitet og muligheter som utøver og kunstner. Etter min oppfatning kan man som student fort havne i et litt for ensidig spor, der deler av ens styrker og potensialer ikke blir tilstrekkelig utforsket. Jeg savner også et tydeligere fokus på musikerhelse gjennom hele utdanningsløpet, og da kanskje spesielt mental helse.

Hva ønsker du å utrette som CEMPE studentpartner?

Ole Martin: – Jeg ønsker at flere av studentene på NMH skal nyte godt av de fantastiske mulighetene som finnes igjennom CEMPE. Både ved deltagelse i studentdebatter og i ulike forskningsprosjekter. Særlig håper jeg vi kan skape et miljø hvor det finnes mange arenaer for å reflektere sammen over ulike sider av det å være musiker. God formidling av forskning, slik at den teoretiske relevansen for musikere og studentenes hverdag blir tydelig, er også noe jeg setter høyt.

Susanna: – Som studentpartner i CEMPE ønsker jeg å øke CEMPEs synlighet og skape enda mer engasjement blant studentene. Jeg ønsker å være en pådriver for både små og store prosjekter som på ulikt vis kan bedre musikkutdanningen, både for den enkelte og for det helhetlige miljøet!

Hva ønsker du av studentene på NMH?

Susanna: – Jeg ønsker at de skal føle at jeg er en person de alltid kan komme å prate med, både om små og store ting. Jeg ønsker at de deler sine tanker og ideer angående musikkutdanningen og sin studenthverdag med oss studentpartnere, og at de er åpne for å sjekke ut de ulike prosjektene som gjennomføres. Jeg ønsker at hver enkelt student skal føle kontroll over egen utvikling og kurs som utøver, og at de vet at CEMPE på ulike måter kan være til hjelp i denne prosessen.

Ole Martin: – Jeg ønsker at studentene er engasjerte og tør å fremme sine meninger. Som studentpartner er det viktig for meg at CEMPEs arbeid speiler hvilke sider studentene selv synes er relevant i sin musikalske utvikling. Derfor håper jeg studentene tar kontakt og snakker med oss om hvilke temaer de interesserer seg for og som de synes det bør være mer fokus på i deres utdanning.

Særlig håper jeg vi kan skape et miljø hvor det finnes mange arenaer hvor man kan reflektere sammen over ulike sider av det å være musiker.

Susanna Solsrud Nyansatt studentpartner CEMPE

Til slutt – noen gode tips til hvordan man kan bruke sommeren på å forberede seg på et nytt studieår?

Ole Martin: - Mitt tips er å sette av litt tid til å reflektere over hva du har lyst til å fokusere på i det studieåret som kommer. Kanskje særlig hva slags musikk du trives best med å spille og hvilken musikk du ønsker å fordype deg i. Ellers tenker jeg at det generelt er viktig å fokusere på hvorfor du har valgt å studere musikk, og hva som oppfattes som meningsfylt og gøy.

Susanna: - Først og fremst er det viktig å bruke sommeren til å lade opp batteriene: pass på å ta tid til å koble skikkelig av. Det er viktig! Videre tenker jeg det kan være lurt å bruke ferien til å tenke ut noen kreative prosjekter du kan ha lyst til å utvikle neste år. Hverdagen går så fort, og det kan være vanskelig å finne tid til å samle tankene når skoleåret først er i gang. Det ligger så mange muligheter i det å skape og gjennomføre egne prosjekter, ikke minst i forhold til det å kunne forme ens egen utvikling som utøver. Sommeren gir god anledning til å tenke ut noe man ønsker å gjennomføre i det kommende skoleåret. Og husk at CEMPE har økonomiske midler man kan søke på for at ideen kan la seg gjennomføre!

Artikler relevante