Gå til hovedinnhold
Norges musikkhøgskole Norwegian Academy of Music Søk

Inviterer inn i Europas kreative fremtid

Med et henrykt engasjement for studentenes fremtidige arbeidssituasjon, inviterer førstelektor Andreas Sønning til tverrfaglig samarbeid på tvers av landegrenser.

– Det haster å melde seg på!

Slik begynner intervjuet med fløytist, pedagog og konsertprodusent Andreas Sønning. Det er ingen tvil om at han brenner for det han driver med, til tross for over 30 år på Musikkhøgskolen.

Et av hans hjertebarn – kurset European Creative Futures (ECF), som vanligvis blir gjennomført med samlinger der deltakerne kommer fra en rekke ulike land – har fått pandemiklær på. Det er første gang kurset arrangeres digitalt. Temaet er likevel kanskje desto viktigere når tidene er tøffe.

Unik samling talenter

Det prosjektbaserte kurset samler studenter fra scenekunstfeltet og kreative bransjer generelt og setter dem sammen med studenter innen management, markedsføring, økonomi og teknologi. Sammen skal gruppene jobbe praktisk med oppgaver og motta forelesninger. Kurset avsluttes med et såkalt intensivt prosjekt.

– ECF er ganske unikt. Kurset tilbyr ikke bare verktøy og prinsipper for å leve som profesjonell musiker, men det samler også talenter fra fire andre universiteter, påpeker Sønning. Der studerer unge lovende alt fra musikkproduksjon, event-ledelse, finans, entreprenørskap og kulturledelse til kunst, video og reklame, og listen fortsetter.

Hvor ligger verdiene?

Sønning er opptatt av verdikjeder – hele det apparatet som jobber sammen for å produsere tjenester og produkter, også i kulturlivet.

– Innenfor innovasjon og entreprenørskap, som ECF handler om, snakker vi om verdikjeder. Flere verdikjeder danner verdisystemer. En musiker er aldri alene, de er en del av et større nettverk, forklarer han. – Verdinettverk kan være mennesker som legger til rette for kultur; arenaer, finansielle institusjoner og andre støttespillere. I verdiverksteder utvikler vi produkter sammen med noen som har behov for det vi kan tilby.

Andreas Sønning praktiserer det han messer – to av studentene hans landet akkurat en drømmekontrakt som musikere, med inkassobyrået Lindorff, etter et iherdig promoteringsarbeid i rådføring med førstelektoren.

– Mange ser ikke på næringslivet som en naturlig partner. Det er en veldig naturlig partner!

– Mange ser ikke på næringslivet som en naturlig partner. Det er en veldig naturlig partner!

Andreas Sønning Førstelektor, fløytist og konsertprodusent

Utfordringer

Samarbeid er en sentral del av ECF – og åpenbart en kjerneverdi for Sønning. Han vil at studentene adresserer sine egne verdier, og sin rolle i et team. Hva kan akkurat du bidra med?

Sønning siterer fra egen bok når han ramser opp seks utfordringer han har identifisert i dette arbeidet. Han peker blant annet på at tidene forandrer seg, spesielt med tanke på teknologi. Bare fra nedstengningen i mars og til dags dato, har i våre profesjonelle nettverk økt den digitale kompetansen sin betydelig.

Konstellasjonen av ulike disipliner gjør det også ekstra relevant å ta for seg samfunnsaktuelle problemstillinger i prosjektarbeidet, og formidle verdier. Tidligere har studenter jobbet med alt fra eldrebølgen og flyktningkriser til miljø.

– Da handler det ikke lenger bare om å vise frem hvor god du er til å spille eller komponere.

Musikalsk integritet

Han understreker at han aldri har gått på akkord med sin egen musikalske integritet. Til tross for 27 års samarbeid med multinasjonale selskaper, vil kanskje noen si.

– Men for å realisere kompetansen sin i det virkelige liv, må man faktisk kunne litt om behovene i samfunnet, sier han.

– Også må du ha et brennende hjerte for et eller annet.

Spørsmål?

Ta kontakt med kursleder Andreas Sønning.

– Jeg utviklet ny selvtillit og tro på eget potensial. Nå ser jeg nye fremtidige arbeidsområder og har nye potensielle partnere.

Hilde Kirkerud Musikkterapeut, sanger, låtskriver og tidligere ECF-student

– Jeg fikk erfaring og øvelse i å bruke mine kreative evner til å strukturere mitt fremtidige arbeid. (...) Å lære fra de andre fagfeltene har vært en stor fordel.

Inge Andreas Jacobsen Sanger, låtskriver og tidligere ECF-student

– Jeg fikk interessant input rundt nye trender som grunnlag for innovasjon og generering av nye idéer.

Sondre Høymer Gitarist og tidligere ECF-student

– Jeg oppdaget at det man lærer i ECF har stor overføringsverdi, også for meg som pianist.

Ellisiv Tandberg Pianist og tidligere ECF-student

– Å delta i ikke-musikalske arbeidsprosesser var nyttig lærdom for fremtidig arbeid med programutvikling, entreprenørskap og en hvilken som helst sceneproduksjon.

Andrius Rekasius Slagverker og tidligere ECF-student

Artikler relevante