Gå til hovedinnhold
Norges musikkhøgskole Norwegian Academy of Music Søk

Røyrde første gong på klassisk konsert

Gruppebilde av deltakere på kurset BAIL 2023. August Schieldrop, Karolina Le, Elias Frist, Harald Ramm Haugland, Mathias Liodden, Solanch Sosa og Reem Riyadh

Utøvande og skapande musikkstudentar ser betydninga av innovasjon og entreprenørskap, og har lært om effekten av digitalisering og strøyming. Deltakinga på kurset BAIL er erklært som ein suksess.

24.–28. april deltok fleire NMH-studentar på eit Erasmus-prosjekt i Køln. Business & Arts Sustainable Development LAB (BAIL) er eit tverrfagleg kurs der musikk, scenekunst og andre kunstfag blir kopla med eit breitt spekter av fagområde som økonomi, marknadsføring, leiing, informatikk, digitalisering og sosiale medium. Konseptet er tilsvarande kurset European Creative Futures (ECF), som Noregs musikkhøgskole var vert for i januar.

I BAIL er målsettinga sterkare retta mot FNs berekraftmål. Dette er nye fagområde for studentane våre, og gruppearbeida handlar om å utnytte kvarandres supplerande kompetanse og samarbeide godt. Dei endelege presentasjonane viste at NMH-studentane klarte å prege prosessane og presentasjonane svært positivt med kompetansen sin. Dette er ofte ei utfordring ved tverrfaglege prosjekt. Dei tre vinnargruppene – beste ide, beste presentasjon og beste «overall project» – hadde alle studentar frå oss: Karolina Le, August Schieldrop og Mathias Liodden.

Sterk emosjonell reaksjon

Saman med sopranen Reem Riyadh frå Universitetet i Agder gjorde ensemblet ein strålande konsert i den store katedralen St. Kunibert. Dette blei forberedd ved prøvar i Oslo i forkant. Trass omtrent fem sekunds etterklang med publikum, nådde dei verkeleg fram. På programmet var det tre nye komposisjonar frå deltakarar i ensemblet – urframføringar av verk av Elias Frisk og Mathias Liodden, og dessutan eit verk av Harald Ramm Haugland.

På spørsmål om kva dei syntest var det mest spesielle læringsutbyttet frå kurset, oppgir dei fleste BAIL-studentane konsertopplevinga. Fleirtalet hadde aldri vore på ein konsert med klassisk musikk, og dei lyttar ikkje til det dei kategoriserer som klassisk musikk.

Det var ei heilt spesiell stemning i kyrkja og etterpå. Mange reagerte sterkt emosjonelt og gav uttrykk for fascinasjon og takknemlegheit både der og i laupet av dei neste dagane.

Programmet var hovudsakeleg klassisk-romantisk og utettervendt, med ein meir dynamisk kontrast ved Elias Frisk sin komposisjon. Hans stykke tok utgangspunkt i kyrkjeklokkene i kyrkja frå barndomen hans i Sverige, med bibeltekstar graverte inn. Opptak av klokkene blei integrerte i komposisjonen, som var for heile ensemblet og skreddarsydd til kyrkja.

Sjølve kurset er ikkje retta mot utøving, men NMH-studentane har kvart år blitt spesielt invitert til å gjere ein konsert.

Gruppebilde av deltakere på kurset BAIL 2023.  August Schieldrop, Karolina Le, Elias Frist, Harald Ramm Haugland, Mathias Liodden, Solanch Sosa, Reem Riyadh og Andreas Sønning.

Spelte på kvarandres styrkar

Gjennom Erasmus-programma ECF og BAIL får NMH-studentane viktig supplerande kunnskap for å kunne leve som utøvande og skapande musikarar. Dei får erfaring frå samarbeid på tvers av fagfelt, og ikkje minst dannar dei viktige nettverk med ressurssterke studentar dei kan samarbeide med framover.

Tubaist og deltakar August Schieldrop beskriv kurset som utroleg spennande og lærerikt.

– Som musikar, har eg til no nesten utelukka fokusert på korleis eg kan bli ein betre instrumentalist og musikar. Og håpa at alt anna rundt ordnar seg av seg sjølv så lenge eg blir god nok.

Dette prosjektet hadde eg gjentatt med glede, og eg synest det var veldig nyttig for meg som musikar i ein bransje der det er høg konkurranse og essensielt å kunne byggje eigne prosjekt.

August Schieldrop Tubaist og NMH-student
Portrett av August Schieldrop, utendørs

Han fortset med å fortelje at han har innsett at dette er naivt, og at som ein som ikkje ønsker å vere utelukkande orkestermusikar, vil han heller byggje karrieren sin på eigne premiss. På kurset har han lært mykje om alt rundt det å faktisk spele, og korleis å skape eigne prosjekt.

– Det var gjennomgåande høg kvalitet på føredraga og føredragshaldarane, og eg lærte masse om korleis å jobbe i grupper på mest effektiv måte ved å spele på kvarandres styrkar og interesser.

Han legg til at kurset passar svært godt for ambisiøse musikarar som vil opp og fram, og skape sin eigen veg.

– Dette prosjektet hadde eg gjentatt med glede, og eg synest det var veldig nyttig for meg som musikar i ein bransje der det er høg konkurranse og essensielt å kunne byggje eigne prosjekt.

Artikler relevante