Gå til hovedinnhold
Norges musikkhøgskole Norwegian Academy of Music Søk

Ut av bobla – ett år med jobbskygging

Ellen Bekken.

I jobbskyggingsprosjektet har nåværende studenter ved Musikkhøgskolen fått følge tidligere studenter i deres arbeidshverdag. Gjennom prosjektet har studenter fått en unik mulighet for nettverksbygging og innsikt i hva det kan innebære å leve av musikken.

"Ut av bobla"

Når man studerer så er det fort gjort å havne i en akademisk boble, så en liten smakebit på hvordan det er i virkeligheten er nok veldig nyttig. Det var gøy å se hvor mange forskjellige typer jobber en bassist kan ha og interessant å se hvor bra Ellen løste disse situasjonene som hver for seg krever veldig mange forskjellige ferdigheter av en bassist(Asle Bråthen som var på jobbskygging hos bassist Ellen Brekken).

Evalueringen av prosjektet viser at både studenter og alumni ser prosjektet som svært verdifullt. Prosjektet ser ut til å bidra til en kobling mellom studier og arbeidsliv som tilfører studentene noe annet enn det eksisterende praksisordninger og møteplasser gjør.

Hva mener studentene?

Noe av det studentene trekker fram som viktig er at det gir en virkelighetsorientering, at det gir mulighet til nettverksbygging og førte til at de fikk en forståelse av at mulighetene etter studiene er flere og annerledes enn de tidligere tenkte.

Som musikkstudent er det lett å gå rundt med mange tanker, drømmer og ikke minst bekymringer om hvordan livet etter studiene blir, noe alumni Ellen Brekken kjenner seg godt igjen i:

– Jeg husker fra min egen tid som student der vi alle følte av vi var i sentrum i universet, og vi skjønte ikke fullt og helt hvordan musikkmiljøet hang sammen på utsida før etter at vi var ferdige. Jeg tror det er veldig lurt å ha slike møter og kjenne på hvilke forventninger som møter deg som musiker, både spillemessig og sosialt.

Et studentdrevet prosjekt

Studentene Guro Utne Salvesen, Simen Skrebergene og Marin Stallemo Bakke har stått for planlegging og gjennomføring av Jobbskyggingsprosjektet i den første perioden og vil fortsette arbeidet også i 2018–2019.

Studieåret 2017–2018 ble 18 studenter koblet sammen med 12 alumni.

Disse koblingene resulterte i flere verdifulle møter der studenter «skygget» alumniene i deres arbeidshverdag over en kort periode. Jobbskyggingen skjedde både i Tyskland, Frankrike, Nederland og Norge.

Studenter har fått følge alumnier som sopran Mari Eriksmoen, direktør i Oslo-Filharmonien Ingrid Røynesdal, bassist Ellen Brekken, gitarist Hedvig Mollestad Thomassen og komponist, musiker og tekstforfatter Torbjørn Dyrud.

Prosjektet videreføres derfor også dette studieåret, med en ny gruppe studenter og noen nye alumni i tillegg til de som var med i fjor. Studenter som deltar får dekket reise og opphold.

Å tørre å ta kontakt

Studentene i jobbskyggingsteamet rekrutterer alumnier og kobler sammen alumnier og studentene som ønsker et opphold hos dem. Etter det er det imidlertid opp til student og alumni og opprettholde kontakten og avtale hvordan møtet skal gjennomføres.

En av studentene forteller at det var litt skummelt å ta kontakt med de musikerne man ser opp til, og han var bekymret for å «være i veien». Når kontakten først var opprettet, viste det seg at «møtet var mindre kleint enn jeg hadde trodd ettersom [alumni] var så hyggelig og involverte meg mye i det hun holdt på med».

Et viktig mål for prosjektet var nettopp å gi studentene erfaring med å ta kontakt med profilerte musikere innen sitt fagfelt, slik at dette vil oppleves mindre skummelt neste gang.

Bevisstgjøring rundt egen arbeidssituasjon

Jeg lærte nye ting om musikk og nye ting om mennesker og meg selv. Det er dobbelt nyttig å finne ut av hva man skal formidle og dele av erfaringer. Det å måtte se sin virksomhet utenfra og å forholde seg til de valg en har tatt, bidrar til gode refleksjoner. (Torbjørn Dyrud.)

Også alumniene som deltok i prosjektet hadde stor glede av besøket.

Komponisten, låtskriveren og musikeren Torbjørn Dyrud opplevde i likhet med mange andre alumnier at jobbskyggingen ga verdifulle refleksjoner rundt egen virksomhet. Sopranen Mari Eriksmoen, som har hatt flere studenter på besøk, skriver blant annet i et innlegg på sin instagramprofil at hun skulle ønske dette var en mulighet hun hadde som student.

Hva nå?

Prosjektet fortsetter utover vårsemesteret, og studentene har allerede hatt mulighet til å melde seg på.

Det er ikke noe i veien for å sende en mail til jobbskygging@nmh.no om du glemte å melde deg på innen fristen, og om du er heldig er det kanskje plass til noen til.

Hvis ikke blir det en ny påmelding i løpet av vårsemesteret, så her er det bare og følge med.

Artikler relevante