Gå til hovedinnhold
Norges musikkhøgskole Norwegian Academy of Music Søk

Jobbskygging

Studentene ved Norges musikkhøgskole får tilbud om å besøke og observere yrkesaktive kulturarbeidere i en arbeidssituasjon.

Studentdrevet prosjekt

Prosjektet er studentdrevet og er et samarbeid mellom Studentutvalget (SUT) og Senter for fremragende utdanning i musikkutøving (CEMPE). Prosjektet har som målsetning å gi studentene verdifulle erfaringer med et yrkesfelt de er interessert i. Dette kan bidra til en virkelighetsorientering om hva som møter studentene etter studiene.

Prosjektet ble avsluttet i 2022.

Martin Korssletten og Alice Lewin

Hvor, når, hvordan?

Jobbskyggingsprosjektet har som mål å gi studentene ved Norges musikkhøgskole et innblikk i arbeidslivet som kommer etter endt studium. Gjennom å la studentene 'skygge' en yrkesaktiv kulturarbeider på jobb gir prosjektet studentene verdifull innsikt i hva som kan vente dem når de uteksamineres fra NMH. Jobbskygging kan skje hvor som helst, og studentene kan få reisestøtte.

Les mer om hva jobbskygging er for deg som er student og for deg som er yrkesaktiv kulturarbeid lenger ned på siden.

Hvordan jobbskygge?

Artikler relevante

Publisert: 10. feb. 2018 — Oppdatert: 25. aug. 2023