Jobbskygging - et studentdrevet prosjekt

Prosjektleder:
Guro Utne Salvesen, Simen Skrebergene, Marin Augusta Stallemo Bakke

Periode:
2017 –

Senter:
CEMPE

Type:
faglig og pedagogisk utviklingsarbeid

Tema:
Musikkliv, Profesjonsutøving

Studentene ved Norges musikkhøgskole får tilbud om å besøke og observere tidligere NMH-studenter i deres arbeidssituasjon.

Prosjektet er studentdrevet og er et samarbeid mellom Studentutvalget (SUT) og Senter for fremragende utdanning i musikkutøving (CEMPE), med støtte fra NOKUT. Prosjektet har som målsetning å gi studentene verdifulle erfaringer med et yrkesfelt de er interessert i. Dette kan bidra til en virkelighetsorientering om hva som møter studentene etter studiene.

Hvor, når, hvordan?

Prosjektet åpner for at jobbskyggingen kan foregå både i Norge og i utlandet. Omfanget av jobbskyggingen vil bli avtalt student og alumni imellom, men det vil i all hovedsak foregå over noen få dager.

Prosjektledere

Prosjektledere for jobbskyggingsprosjektet, Guro, Simen og Marin
Simen Skrebergene, Guro Utne Salvesen og Marin Augusta Stallemo Bakke

 Bli med!

collage.jpg
Alumni i prosjektet

Les mer om alumni som allerede deltar i prosjektet.

Tora Augestad - foto Thomas Olsen
Musikkstudenter følger forbilder på jobb

Prosjektet «Jobbskygging» gir studenter ved Norges musikkhøgskole mulighet til å besøke en tidligere student i hennes eller hans nåværende jobb. Målet er å gi studenter innsikt i arbeidssituasjonen til et av sine forbilder, samt styrke kontakten mellom yrkesfelt og utdanning.

Sist oppdatert: 10. februar 2018