Norges musikkhøgskole Norwegian Academy of Music
No En
Søk

Spillerelaterte smertesyndromer hos musikere – epidemiologi, håndtering og forebygging

Hans Christian Jabusch vil holde keynote på MHPC22 i september.

Det er en glede å meddele at Hans-Christian Jabusch, sjef for Institute of Musicians’ Medicine ved Carl Maria von Weber universitetet i Dresden har takket ja til å holde keynote på konferansen Musicians' and Performing Artists' Health and Performance conference (MHPC22) i september 2022.

Sammendrag

Bakgrunn

Spillerelatere smertesyndromer (PRP ‒ play-related pain syndroms) er en tilstand som forekommer hyppig hos profesjonelle instrumentalmusikere, og som kan innvirke på deres evne til å spille. Andelen av musikere som i løpet av karrieren opplever PRP, har blitt vurdert for ulike musikergrupper og for ulike aldre og instrumentgrupper. Det viste seg at majoriteten av profesjonelle instrumentalister har vært rammet av PRP minst én gang i livet. Indikatorer for utvikling av PRP inkluderer blant annet (a) spillerelatert muskeltensjon, (b) spille-relaterte stressfaktorer, (c) instrumenttype, (d) kvinnelig kjønn og (e) lav tendens til forebyggende atferd under øving.

Behandling av pasienter med PRP

En oversikt over historien for musikere med PRP, inkluderer aspekter som (a) atferd og forhold før debut av PRP, (b) musikalske forhold og øvingsvaner, (c) medisinsk bakgrunn, (d) profesjonell, psykologisk, sosial og finansiell situasjon, (e) andre risikofaktorer. Den diagnostiske prosedyren innbefatter en fysisk undersøkelse i tillegg til en observasjon av når pasienten spiller på instrumentet sitt. Hvis nødvendig, involverer man eksperter innenfor ulike medisinske spesialfelt (f.eks. nevrologi, ortopedi, håndkirurgi, indremedisin osv.) Strategiene for behandling og rehabilitering følger prinsippene basert på nåværende forståelse av prosessering av smerte i det menneskelige nervesystemet, inkludert medisinering, fysioterapi, pedagogiske tiltak, endring av atferd innen spillestillinger og teknikker og ellers i hverdagslivet, kroppsbevissthet og avslapningsteknikker m.m. I tillegg blir behandlingen gjennomført i henhold til retningslinjene for hvert av de ovenfor nevnte medisinske fagfeltene.

Resultat

Det finnes få langtidsstudier om utfallet for musikere med PRP. En retrospektiv oppfølgingsstudie ble utført ved Institut für Musikphysiologie und Musiker-Medizin (IMMM) ved høyskolen for musikk, drama og media i Hannover. Ved hjelp av et spørreskjema og et strukturert telefonintervju ble utfallet for 123 instrumentalister med PRP evaluert etter behandling i henhold til prinsippene beskrevet ovenfor. Gjennomsnittlig tidsintervall siden debut av PRP var 6 år, og gjennomsnittlig oppfølgingsvarighet siden pasientens første besøk var 4,2 år. Når smerten var mest intens, var gjennomsnittlig selvrapportert smerteintensitet 7 på en numerisk vurderingsskala gradert fra 0 til 10, hvor «0» betød «ingen smerte» og «10» betød «verst tenkelig smerte». Smerteintensiteten ble betydelig redusert til et gjennomsnitt på 1 på NRS under studien. Pasientenes evaluering av behandlingseffektene indikerte at de tiltakene som innbefattet aktiv deltakelse av pasientene selv, ble vurdert som mest effektive. Som en konklusjon kan vi si at de fleste musikere med PRP kan få en vellykket behandling ved bruk av aktuelle og tilgjengelige behandlinger og rehabiliteringsstrategier. Pasientenes aktive involvering i rehabiliteringsprosessen er vesentlig for et optimalt resultat. Kunnskap om den mest gunstige atferden bør innlemmes i læringskonsepter for musikkstudenter.

Etablering av forebyggende programmer ved musikkakademier

Musikkstudenter bør så tidlig som mulig i studiene få opplæring i hvordan de aktivt kan ta del i å håndtere egen helse. Derfor har det blitt etablert forebyggende programmer ved musikkakademier inkludert i kursplanen. Studentene lærer i teori og praksis hvordan de positivt kan innvirke på egen spille-relaterte helse og hvordan de kan unngå eller avgrense overbelastningssituasjoner.

About Hans-Christian Jabusch

Hans-Christian Jabusch, dr.med., er sjef for Institut für Musikermedizin ved Hochschule für Musik Carl Maria von Weber i Dresden i Tyskland. Han innehar en akademisk grad i utøvende piano og en habilitasjonsgrad i systematisk musikkvitenskap. Etter tre år med klinisk arbeid og vitenskapelig forskning i indremedisin ved Regensburg universitetssykehus, har han hatt en postdoktorstilling ved Institut für Musikphysiologie und Musiker-Medizin i Hannover i Tyskland fra 2000 til 2008.

I sin nåværende stilling er dr. Jabusch leder for en poliklinikk for musikere med spille-relaterte lidelser og veileder for det forebyggende programmet for musikkstudenter ved Hochschule für Musik Carl Maria von Weber i Dresden. Hans vitenskapelige interesser inkluder emner i musikk-fysiologi og prestasjonspsykologi, som f.eks. sensorimotorisk læring for musikere og evaluering og optimalisering av øvingsstrategier. Hans kliniske forskning fokuserer på patofysiologi, diagnostikk, behandling og forebygging av spille-relaterte lidelser hos musikere.

Dr. Jabusch er styremedlem i Deutsche Gesellschaft für Musikphysiologie und Musikermedizin ‒ DGfMM ‒ tysk forening for musikkfysiologi og musikerhelse. Fra 2017 til 2019 var han visepresident i DGfMM.

Artikler relevante