Gå til hovedinnhold
Norges musikkhøgskole Norwegian Academy of Music Søk

Før, under og etter – forebygging, håndtering og restitusjon av prestasjonsrelaterte nevromuskulære helseproblemer hos musikere

Bronwen Ackermann holder keynote på MHPC22 i september.

Å oppnå elitenivå i utøvende disipliner innebærer langsiktig arbeid med regelmessig og repetitiv trening, noe som kan medføre belastningsskader. Sammenlignet med idrett og dans, hvor det de siste årene vært et økende fokus på forebygging av skader, henger musikkfeltet etter. Bronwen Ackermann er en ledende figur innen forskning på musikerhelse, og vil i sin keynote snakke om hvordan musikere kan forebygge og behandle nevromuskulære lidelser, med utgangspunkt i tilnærminger og resultater fra feltet medisin for sportsutøvere og dansere.

Sammendrag

I keynoten vil Ackermann presentere perspektiver på komponentene «før», «under» og «etter» for håndtering av musikerhelse. Hun vil presentere tilnærminger og resultater fra feltet medisin for sportsutøvere og dansere, og sammenligne strategier som kan implementeres for å optimalisere helsen hos utøvende musikere.

Å oppnå et elitenivå i utøvende disipliner, krever et langsiktig engasjement med regelmessig og repetitiv trening. Det er ofte en fin linje mellom det å presse kroppen hardt nok til å øke eller opprettholde prestasjonsnivået, og samtidig ikke strekke seg så langt at det oppstår skader. I sport og dans har det i økende grad blitt implementert et bredt spekter av intervensjoner i treningen for å redusere risikoer og forebygge skader der det er mulig. Dette inkluderer fokus på opplæring i helseaspekter som kan forbedre øvingspraksisen. I tillegg til mer spisset kompetanseheving hos helsepersonell, har dette innen sport og dans bidratt til å forbedre skadehåndtering og prestasjonstilnærminger, mens man i musikk har sakket akterut.

I den første delen av keynoten vil Ackermann presentere modeller som brukes for å identifisere og modifisere de viktigste risikofaktorene for skader på grunn av overbelastning hos dansere og musikere og diskutere utfordringer knyttet til implementering av slike modeller. Grunnlaget for å forberede musikere på et liv som utøver involverer spesifikk helseopplæring der målet er å øke evnen til å prestere, inkludert det å kunne ta informerte og relevante helsemessige beslutninger for trygg øving og utøvelse. Nyere forskning på musikeres forståelse av egen helse, altså evnen til å tilegne seg og forstå pålitelig, spesifikk helseinformasjon og overføre denne kunnskapen til praktiske situasjoner, kan være en barriere som bør adresseres for å fremme endringer i helseatferd. Derfor kan det å opprettholde optimal prestasjon og forebygge skader påvirkes av hvor tilgjengelig og forståelig domenespesifikk helseinformasjon er.

I den andre delen av keynoten vil Ackermann presentere forskning knyttet til vurdering og håndtering av prestasjonsrelaterte nevromuskulære helsespørsmål. Der vil hun belyse spekteret av variabler som kan påvirke skade- og bevegelsesproblemer som oppstår hos musikere, spesielt med typiske kroniske overbelastningsrelaterte tilstander. I tillegg vil hun blant annet drøfte sammenhengen mellom endrede spillebevegelser og smerter, og mellom de fysiske karakteristikkene til instrumentet og utøveren i relasjon til utvikling av effektive behandlingsstrategier.

Til slutt vil Ackermann redegjøre for restitusjon og prestasjonsstrategier som kan fremme forebygging av tilbakevendende skader.

Om Bronwen Ackermann

Bronwen Ackermann, ph.d., er førsteamanuensis ved School of Medical Sciences ved Universitetet i Sydney. Gjennom sin forskning på prestasjonspsykologi er hun en internasjonalt anerkjent ekspert innen prestasjonsoptimalisering. Med over femti publiserte fagfelleevaluerte artikler, fem kapitler i lærebøker og tallrike publikasjoner om musikerhelse i ikke-akademiske tidsskrifter, er hun en ledende skikkelse innenfor forskning på musikerhelse i Australia. Fra 2016 til 2021, var hun sjefsredaktør for det ledende internasjonale medisinske tidsskriftet for utøvende kunstnere ‒ Medical Problems of Performing Artists (USA).

Ackermann har også bakgrunn fra klinisk arbeid, hvor hun i mer enn 20 år har benyttet forskningen i sin praksis som fysioterapeut for mange høyprofilerte musikere, studenter og lokale organisasjoner, både nasjonalt og internasjonalt. Hun ledet «Musicians’ Health and Performance Wellbeing Program» ved Australian National Academy of Music fra 2013 til 2019, og det første internasjonale helseopplæringsprogrammet for utøvende kunstnere (Performing Arts Medicine Training Program) i samarbeid med American College of Sports Medicine og Performing Arts Medicine Association (USA). Ackermann sto i spissen for et team som arbeidet med å konvertere og modifisere programmet for onlinebruk i 2020.

Innenfor helsefremmende og skadeforebyggende arbeid for musikere, var Ackermann leder for det internasjonale Sound Practice-prosjektet, en kollaborativ forskningssatsing som undersøkte helsen til Australias orkestermusikere (2009‒2015). Hun ledet innholdsutviklingen til Sound Performers i samarbeid med Suzanne Wijsman og har hatt øverste tilsyn med innholdet og forskningen i prosjektet de siste 10 årene. De har siden samarbeidet med et internasjonalt forskerteam innen musikerhelse ved å studere musikeres helsekompetanse og utvikle internasjonale søknader for Sound Performers som medlem av Musicians’ Health Literacy Consortium. Forskningen støttes av Worldwide Universities Network Research Development Fund (2018‒).

Mellom 2019‒2021, fikk Ackermann tildelt et stipend fra Alexander von Humboldt-stiftelsen for å samarbeide med den verdenskjente nevrologen og forsker på musikerhelse, professor Eckart Altenmüller, i Tyskland. Ved hjelp av et program hun utviklet, opptrente hun bevegelser hos musikere med alvorlige problemer med bevegelseskontroll (fokal dystoni – hånd og embouchure) slik at de ble i stand til å gjenoppta spillingen.

Artikler relevante