Gå til hovedinnhold
Norges musikkhøgskole Norwegian Academy of Music Søk

Kairoskoden – en kunstnerisk prestasjonspsykologisk metode

Nils Harald Sødal

Sammenligner man det utøvende kunstfeltet med idretten, har det i kunstfeltet vært merkbart mindre fokus på mentale og psykologiske metoder for håndtering av prestasjonsangst de siste tiårene. Samtidig er god psykologisk helse en økende utfordring i det utøvende kunstfeltet. I sin keynote vil Nils Harald Sødal forklare hvordan mentale og psykologiske teknikker fra toppidretten kan brukes av kunstnere for å påvirke deres prestasjonsevne og redusere angst og stress.

Sammendrag

Høsten 2021 bidro Sødal i gjennomføringen av en spørreundersøkelse hvis hensikt var å kartlegge den mentale og psykologiske tilstanden hos norske kunstnere. Der kom det frem fram at psykologisk helse er en økende utfordring i kunstfeltet. Blant annet har angst og depresjon blitt mer fremtredende enn tidligere. Mye kan tilskrives to år med pandemi, men langt fra alt. Å leve som kunstner og musiker er utfordrende, både mentalt og psykisk.

Innenfor toppidretten har man i flere tiår har hatt fokus på mentale og psykologiske metoder for å håndtere prestasjonsangst. Dette har ikke vært et prioritert tema hos kunstnere. Sammenliknet med andre høypresterende yrker har kunstfeltet vært lite opptatt av prestasjonspsykologiske problemstillinger. Kunstnere har få redskaper til å takle psykologiske blokkeringer og mentale belastninger.

I Sødals doktorgrad ved Kunsthøgskolen i Oslo samarbeidet han blant annet med Olympiatoppen for å utvikle en alternativ prestasjonspsykologisk metode. Metoden kalles Kairoskoden og er et forsøk på å gi en kunstnerisk inngang til utfordringer knyttet til prestasjonsangst, spenningsregulering, sceneskrekk og andre kunstneriske problemområder. I Sødals foredrag vil han redegjøre for denne metoden. De sentrale temaene er beskrevet under.

Eierskap/min-het

Å utvikle en egen estetisk signatur og en unik kunstnerisk stemme fundert i egen personlighet og skaperglede er av avgjørende betydning for å lykkes som kunstner. De største kunstnerne er som regel de som våger å sette et personlig avtrykk på det de gjør. Utfordringen er å finne konkrete verktøy som kan bringe kunstnere nærmere sin særegne kreativitet og skapende fantasi, både i fremførelsessituasjoner og i sitt daglige arbeid, også fordi dette kan være et godt middelet mot angst. Et godt utviklet selv-forhold gjør mennesker mer lik sneglen som alltid bærer sitt hjem med seg på ryggen og som dermed når som helst kan trekke seg tilbake i seg selv.

Mental trening med henblikk på spenningsregulering og prestasjonsoptimalisering

Kunstfeltet har ikke tradisjon for å jobbe målrettet og systematisk med mentale og psykologiske mekanismer som kan være utslagsgivende i forbindelse med prestasjon under press. Kairoskoden utforsker hvordan psykologiske og mentale ferdigheter som tradisjonelt forbindes med toppidrett best kan anvendes av kunstnere og i hvilke sammenhenger slike strategier kan påvirke kunstneriske prestasjoner og samtidig redusere stress og angst.

Øyeblikkssensitivitet

På Olympiatoppen praktiseres det som heter oppmerksomhetstrening. Man trener på å binde oppmerksomheten til øyeblikket fremfor til tankene som alltid tar oss bort fra øyeblikket og inn i fortid eller fremtid. Det å ha direkte kontakt med øyeblikket er viktig i alle former for prestasjon. Man forstyrrer ikke en sjåfør som må ta en u-sving på motorveien. 

Enkelte hevder at tilstedeværelse dreier seg om å ikke mistefokuset, men dette er en upresis formulering. Det går ikke an å miste fokuset. Fokuset er alltid rettet mot noe, enten det dreier seg om det som skjer her og nå eller mot ideer knyttet til fortid og fremtid. I det siste tilfellet kan konsekvensen være tunge følelser som frykt, skam eller bitterhet. 

Nils Harald Sødal holder sin keynote under konferansen Musicians' and Performing Artists' Health and Performance (MHPC22) i september 2022. 

Om Nils Harald Sødal

Nils Harald Sødal har gjestet flere europeiske operascener og har høstet gode kritikker i anerkjente tidsskrifter som Opernwelt og Opernglas. Hans debut, ved den verdensberømte Semperoper i Dresden i 2012, fikk strålende mottakelse. Etter en aktiv frilanskarriere, ble han i 2011 en del Den Norske Operas faste solistensemble. 

I 2021 disputerte han med en doktorgrad innenfor prestasjonspsykologi på Kunsthøgskolen i Oslo. Gjennom et samarbeid med blant annet Olympiatoppen, intervjuet han flere av Norges fremste toppidrettsutøvere og kunstnere for å komme nærmere svaret på hva som hemmer og fremmer gode prestasjoner. Sødal er i dag professor II på Fakultet for kunstfag ved UiA og instituttforskningsleder på Kunsthøgskolen i Oslo. I tillegg er han kritikerrost forfatter med tre romanutgivelser bak seg. 

Artikler relevante