Gå til hovedinnhold
Norges musikkhøgskole Norwegian Academy of Music Søk

To NMH-forskere blant de 500 beste

Guro Gravem Johansen og Sidsel Karlsen sitter rygg mot rygg og smiler til kamera
Guro Gravem Johansen (t.v.) og Sidsel Karlsen.

Listen over de 500 forskerne som publiserte mest i Norge i 2021 inkluderer to forskere fra Musikkhøgskolen.

Ifølge den årlige Indikatorrapporten publiserte norske forskere drøyt 21 000 artikler i fjor, og en gjennomsnittlig forsker fikk 0,75 publiseringspoeng. Det melder Forskerforum.

På 118. plass, med 13,43 publiseringspoeng, kommer professor og viserektor ved Musikkhøgskolen, Sidsel Karlsen. Også førsteamanuensis Guro Gravem Johansen står på lista, på plass nummer 362.

– Det er selvfølgelig veldig hyggelig å komme på denne listen, sier Sidsel Karlsen.

– Plasseringen er et resultat av i alt 14 publikasjoner, som stammer fra tre ulike, store forskningsprosjekter med svært ulike datasett, samt noen enkeltbidrag. Det er også resultatet av omfattende samarbeid med andre forskere, både nasjonalt og ikke minst internasjonalt.

Kvalitet over kvantitet

Hun synes det er viktig å understreke at plasseringen ikke er et resultat av såkalt «salamipublisering», som innebærer at man sprer resultatene sine over flere artikler selv om de like gjerne kunne vært samlet i én.

– Noen kan kanskje tenke at det er kvantitet og det å publisere mye og fort som telles, men denne plasseringen er et resultat av omfattende forskningsarbeid over lang tid, forklarer hun.

I tillegg er det et godt eksempel på hva ekstern finansiering kan bidra med, mener Karlsen. Av de tre nevnte forskningsprosjektene var to finansiert av Norges forskningsråd, og ett av Academy of Finland (Finlands svar på Norges forskningsråd). I det sistnevnte prosjektet var Karlsen selv en av prosjektlederne.

Arbeidet som førte til listeplasseringen ble gjennomført før hun tiltrådte som viserektor høsten 2021, men hun synes det er mye som har overføringsverdi.

– Jeg tar med meg viktig kunnskap om det å jobbe i store prosjekter, og ikke minst om det å søke, og få, ekstern finansiering. I tillegg handlet alle prosjektene om ulike aspekter av mangfold i musikkutdanningskontekster. Med den kritikken som nylig er rettet mot vår institusjon på dette området er det særdeles nyttig kunnskap å ha med seg videre, sier Karlsen.

Artikler relevante