Gå til hovedinnhold
Norges musikkhøgskole Norwegian Academy of Music Søk

Avslutning av historieprosjektet med lanseringer

Kollasj i jubileumsramme av Elfrida Andrée, Signe Lindeman, Peter Lindeman, Anna Severine Lindeman, Trygve Lindeman, Ole Andreas Lindeman, Kristian Lindeman, Just Riddervold Lindeman, Ludvig Mathias Lindeman.

Historieprosjektet har de siste seks og et halvt årene dokumentert, forsket på og formidlet om Musikkhøgskolens historie. 3. juni markerer vi at prosjektet rundes av, med lansering av to bøker og en bildeutstilling.

Paal Audestad

Bøkene Lindemantradisjonen og de lange linjer i norsk kirkemusikk av Harald Herresthal og Einar Solbu (Ad Notam, 2024) og Koste hva det koste vil! Historier om kvinner som gjorde musikken til levebrød av Ingrid Loe Landmark (Norsk Musikkforlag, 2024) er begge skrevet i forbindelse med NMHs historieprosjekt. Den første er nettopp utgitt og den andre er rett rundt hjørnet. På arrangementet forteller forfatterne om sine bokprosjekter.

Bildeutstillingen er et resultat av historieprosjektets arbeid med å få oversikt over og digitalisere NMHs bildearkiv. Dette arbeidet er uført i samarbeid med kommunikasjonsavdelingen, biblioteket og arkivleder. Arbeidet med utstillingen har blitt ledet av Bjørnar Utne-Reitan og Karina Krokaa, som har samarbeid med designbyrået ANTI, kunstutvalget og driftsavdelingen. Utstillingen er en gave fra Lindemans Legat i anledning 50-årsjubileet.

På arrangementet vil prosjektleder Bjørnar Utne-Reitan gi en kort oversikt over historieprosjektets resultater. Rektor og tidligere prosjektleder Astrid Kvalbein vil også si noen ord. Lanseringen holdes i prismerommet, rett i nærheten av prosjektets bildeutstilling i korridoren i første hus’ tredje etasje. Det blir lett servering (alkoholfritt).

Les mer

Publisert: 3. mai 2024 — Oppdatert: 16. mai 2024