Norges musikkhøgskole Norwegian Academy of Music
No En
Søk

Fornøyelig Tiids-fordriv: musikk i norske notebøker fra 1700-tallet.

Beskrivelse, diskusjon og musikalsk presentasjon i et oppføringspraktisk perspektiv.

Innholdet i håndskrevne notebøker fra 1700-tallet skildrer skiftende tider og stiler innen «selskapsmusikk» og «bruksmusikk», og avspeiler et aktivt musikkmiljø i by og bygd, for borgere og bønder. De fleste melodiene er av utenlandsk opprinnelse, men en del av dem har slått rot i Norge og blir i dag betraktet som folkemusikk. De dukker opp i ulike former og danner kon­turene av et felles «populær-repertoar».

Hvor kommer melodiene fra? Hvordan og hvorfor forandres de under­­­veis, slik de er nedskrevet i ulike kilder? Kan 1700-tallets «lande­plager» appellere til dagens publikum? Trengs det spesielle kunn­skaper og fer­dig­­­heter for å gjenskape denne musikken, som stort sett er over­levert i form av huskelapper og skisser? Og hva skjer når vi i «sann­hetens øye­blikk» står foran publikum og må rekonstruere de manglede bitene i pusle­­spillet?

Et mål med både teori og praksis er å utvikle en dypere forståelse for dette nesten glemte repertoaret for å vise at ny innsikt også kan berike inter­preta­sjon av annen musikk fra 1700-tallet. Håpet er også at disse en gang så populære melodiene igjen kan bli «Fornøyelig Tiids-fordriv».

Ph.d.-avhandling

Avhandlingen er tilgjengelig i NMH Brage:
Fornøyelig Tiids-fordriv : musikk i norske notebøker fra 1700-tallet: beskrivelse, diskusjon og musikalsk presentasjon i et oppføringspraktisk perspektiv

Artikler relevante