Gå til hovedinnhold
Norges musikkhøgskole Norwegian Academy of Music Søk

Hans Olav Gorset: Fornøyelig Tiids-fordriv

En studie av musikk i norske notebøker fra 1700-tallet - beskrivelse, diskusjon og musikalsk presentasjon i et oppføringspraktisk perspektiv.

Fagområde: Oppføringspraksis

Sammendrag

Innholdet i håndskrevne notebøker fra 1700-tallet skildrer skiftende tider og stiler innen «selskapsmusikk» og «bruksmusikk», og avspeiler et aktivt musikkmiljø i by og bygd, for borgere og bønder. De fleste melodiene er av utenlandsk opprinnelse, men en del av dem har slått rot i Norge og blir i dag betraktet som folkemusikk. De dukker opp i ulike former og danner kon­turene av et felles «populær-repertoar».

Hvor kommer melodiene fra? Hvordan og hvorfor forandres de under­­­veis, slik de er nedskrevet i ulike kilder? Kan 1700-tallets «lande­plager» appellere til dagens publikum? Trengs det spesielle kunn­skaper og fer­dig­­­heter for å gjenskape denne musikken, som stort sett er over­levert i form av huskelapper og skisser? Og hva skjer når vi i «sann­hetens øye­blikk» står foran publikum og må rekonstruere de manglede bitene i pusle­­spillet?

Gjennom tekst og innspilling er målet å utvikle en dypere forståelse for dette nesten glemte repertoaret for å vise at ny innsikt også kan berike inter­preta­sjon av annen musikk fra 1700-tallet. Håpet er også at disse en gang så populære melodiene igjen kan bli «Fornøyelig Tiids-fordriv».

Gorset er blokkfløytist og medvirker selv som utøver på innspillingene. Innspillingene kan betraktes dels som klingende konklusjoner, dels som illustrasjoner.

Ph.d.-avhandling

Avhandlinges fulle tittel: Fornøyelig Tiids-fordriv: musikk i norske notebøker fra 1700-tallet: beskrivelse, diskusjon og musikalsk presentasjon i et oppføringspraktisk perspektiv.

Avhandlingen består av en monografi og to CDer.

Hele avhandlingen er tilgjengelig i NMHs bibliotek. Tekstdelen av avhandlingen er tilgjengelig i NMHs digitale vitenarkiv Brage.

Avhandlingsspråket er norsk.

Artikler relevante

Publisert: 10. jan. 2017 — Oppdatert: 15. mar. 2024