Gå til hovedinnhold
Norges musikkhøgskole Norwegian Academy of Music Søk

Gjertrud Pedersen: Spill og refleksjon

En studie av en musikalsk interpretasjonsprosess.

Fagområde: Oppføringspraksis

Sammendrag

Hvordan kan det være mulig å forstå en musikalsk interpretasjonsprosess?

Avhandlingen tar for seg musikk skrevet for kvinnestemme og klarinett. Dette er et unikt repertoar som til nå er viet liten oppmerksomhet både fra utøvere og musikkforskere. Hovedverket i avhandlingsarbeidet er Deowa for sopran og klarinett av den engelske komponisten Sir Harrison Birtwistle. I avhandlingen studeres Deowa i relasjon til sju andre komposisjoner for kvinnestemme og klarinett. Dette omfatter ytterligere en komposisjon av Birtwistle, samt musikk av Anton Webern, Pascal Dusapin, Bjørn Kruse og Lene Grenager. Samtlige musikkverk er komponert i løpet av en 80-års periode fra 1924-2004.

Prosjektet bæres av to søyler, en utøvende og en teoretisk, som sammen danner grunnlaget for en mangfoldig og prosessorientert musikkforståelse. En CD med lydopptak av de åtte musikkverkene følger som vedlegg til avhandlingen. I den teoretiske delen, hvor det hermeneutiske perspektiv og Hans-Georg Gadamers spillbegrep blir viet særlig plass, fokuseres det på en forståelse av estetisk erfaring som sansebasert viten, og det argumenteres for at musikalsk interpretasjon kan forstås både som utøving, lesing, lytting og/eller indre musikalske forestillinger.

Avhandlingen vil være av interesse for utøvende musikere, musikkforskere og andre som kombinerer praktisk og teoretisk arbeid.

Ph.d.-avhandlingen

Avhandlingens fulle tittel: Spill og refleksjon. En studie av en musikalsk interpretasjonsprosess av Harrison Birtwistles Deowa i relasjon til sju andre komposisjoner for kvinnestemme og klarinett.

Avhandlingen består av en monografi og en innspilling av åtte musikkverk for sopran og klarinett. Medvirkende er Astrid Kvalbein (sopran) og Gjertrud Pedersen (klarinett).

Avhandlingen er tilgjengelig i NMHs digitale vitenarkiv Brage. Avhandlingsspråket er norsk.

Artikler relevante

Publisert: 10. jan. 2017 — Oppdatert: 16. mar. 2023