Norges musikkhøgskole Norwegian Academy of Music
No En
Søk

Just Do It!

Borregaard I

De seneste 10-15 år har det skjedd en oppblomstring av komponister som kombinerer elementer fra dans, teater, film, billedkunst, installationskunst, litteratur, opera og "stand-up "til verker, som vanskelig lar seg plassere innenfor gjengse disipliner.

Ofte aktiveres musikerens kropk på mangfoldige måter gjenneo bevegelse, dans, berøring, tekstframsigelse, sang, rop og andre lyder, som et autonomt uttryksmiddel løsrevet fra musikerens egentlige instrument (herefter betegnet som ”kroppslig performativitet”). Den irske komponist Jennifer Walshe har med et essay fra 2016 gitt denne nye tverrestetiske strømning betegnelsen, ”The New Discipline”.

New Discipline

New Discipline er i utgangspunktet verken en sjanger eller stil, men en samlebetegnelse for den moderne måte at arbeide fritt på tvers af uttryksmidler og sceniske fagområder. Begrepet er åpent og inkluderende og dekker over vidt forskellige verker, hva angår såvel estetik som teknikk og uttryksmidler. åpenheten er på ene side positiv og befordrende for en stæerk kreativitet og eksperimenterende tilgang til verkbegrep og konsertform, men på den andre siden inneholder den faren for senkede kvalitetskrav: Når alle uttryksformer bringes i spil i ét og samme verk, utviskes den spesialisering og ekspertise hos den utøvende kunstner, som ellers fins i de enkelte sjangre og fagområder.

En blendende virtuos musiker kan ikke nødvendigvis umiddelbart fremsi tekst meningsfultt eller bevege seg på scenen med overbevisning. Kroppslig performativitet må derfor anses som et nytt instrument som musikeren skal lære å beherske. Det innebærer at det må stilles samme krav til presisjon, nyanserikdom, finesse, virtuositet og uttryk, som ved bruken av alminnelige instrumenter i mer tradisjonelle musikverker.

Forskningsspørsmål

Med projektet ”Just Do It!” skal et utvalg komponister skape nye verker for og med akkordeon, som utforsker og utvikler musikerens bruk av kroppslig performativitet. Gjennom utvikling, innstudering og oppføring av fire soloverker samt et verk for ensemble og akkordeonsolist, løpende refleksion over prosessen med innstudering av teoretisk og praktisk erfaring fra andre kropspperformative kunstarter samt kritikk/instruktsjon fra fagspesialister i scenekunst søker ”Just Do It!” å besvare følgene spørsmål:

  • hva er muligt i bruken av musikerens kropk, og er der grenser, som ikke skal overskrides?
  • kan man stille samme krav om presision, nyanseriktdom, finesse, virtuositet og uttryk i kroppslig performativitet, som i klassisk musikk stilles til bruken af alminnelige instrumenter - og hvordan formuleres og honoreres disse krav med en klassisk musiktradisjon?

Artikler relevante