Gå til hovedinnhold
Norges musikkhøgskole Norwegian Academy of Music Søk

LATIMPE (platform for Learning And Teaching In Music Performance Education)

LATIMPE - Platform for Learning And Teaching In Music Performance Education - ble etablert i 2018 som et samarbeid mellom NMH/CEMPE og AEC for å stimulere til utvikling av læring og undervisning i høyere musikkutdanning.

Prosjektresultater og ressurser

LATIMPE ble dannet som et samarbeid mellom Norges musikkhøgskole i Oslo gjennom CEMPE (Centre for Excellence in Music Performance Education og AEC (Association Européenne des Conservatoires, Académies de Musique et Musikhochschulen).

Plattformen var i perioden 2018-2021 en del av EU-prosjektet "Strengthening Music in Society" som ble drevet av AEC. På deres nettside kan du lese mer om resultatene av prosjektet som helhet.

Nettsiden latimpe.eu (2018–2023) var et sted hvor europeiske musikkutdanningsinstitusjoner kunne dele sine erfaringer fra forskning og utvikling i undervisning og læring i musikkutøverutdanningen. Noen av prosjektene, publikasjonene og erfaringene som var samlet på Latimpe.eu finner du i dag på nettsidene til NMH.

Mål for LATIMPE

  • Utforske og diskutere nye modeller for læring og undervisning i høyere musikkutdanning med mål om å utdanne kreative og kommuniserende musikere
  • Gjøre høyere musikkutdanning mer relevant gjennom å stimulere til aktivt samarbeid mellom studenter, lærere og forskere fra alle disipliner relevant for høyere musikkutdanning.
  • Dele kunnskap gjennom workshops, konferanser, presentasjoner, publikasjoner og nettbaserte medier
  • Stimulere til utvikling av nye prosjekter om læring og undervisning i musikkopplæring

Et samarbeidsinitiativ


  • CEMPE - Center for Excellence in Music Performance Education - (2014–2023) hadde status som Senter for fremragende utdanning i musikkutøving. Som et senter for fremragende utdanning var et viktig mål å utvikle kunnskap om læring og undervisning i høyere musikkutdanning ved å initiere samarbeid og støtte prosjekter som utforsker alternative undervisnings- og læringsmetoder.

Publikasjoner

Konferanser og seminarer

  • Oktober 2018 arrangerte AEC og CEMPE en stor internasjonal konferanse på NMH med tittelen "Becoming musicians - student involvement and teacher collaboration in higher music education". Konferansen samlet 122 lærere, studenter, forskere og ledere fra 44 ulike institusjoner fra hele verden.
  • Mai 2020 arrangerte AEC og CEMPE en digital, internasjonal konferanse med tittelen "Students as researching artists - music technology and musicianship".
  • Januar 2020 arrangerte LATIMPE et symposium for forskere om bruk av low latency systemer i musikkundervisning
  • September 2021 arrangerte LATIMPE et digitalt symposium sammen med Royal Welsch Collefe of Music and Drama på vurdering, feedback og refleksjon i høyere musikkutdanning

Publisert: 18. des. 2023 — Oppdatert: 1. apr. 2024