Gå til hovedinnhold
Norges musikkhøgskole Norwegian Academy of Music Søk

Music with the Real

ULTRASCHALL TOM_8222-1-1024x683.jpg

Hvordan kan musikk inngå i dialog med sine hverdagslige omgivelser? Og på hvilken måte kan virkeligheten være en del av et musikalsk materiale? Dette er noen av spørsmålene som stilles i det kunstneriske utviklingsprosjektet Music with the Real.

Tiltagende tretthet

Bakgrunnen for prosjektet er at "Klangrecherche", de siste seks tiårenes jakt på nye musikalske lyder, har medført en tiltagende tretthet på samtidsmusikkfeltet de siste ti til tjue år. Denne trettheten skyldes delvis en overdreven oppmerksomhet rettet mot det musikalske materialet, forstått som tonehøyde, rytme og klang.

Sammenlignet med andre kunstarter har kunstmusikken klamret seg til midler og metoder for skapende virksomhet og formidling som mangler den åpenheten og det mangfoldet av uttrykk som billedkunst, dans eller moderne teater har.

Eksempelvis går de siste store substansielle nyvinningene innenfor instrumentalmusikk tilbake til den franske skolen av spektralmusikk og Helmut Lachenmanns instrumentale konkrete musikk av 1970-tallet og 1980-tallet, mens andre kunstarter har utviklet seg mye siden dette. Man kan derfor hevde at kunstmusikken estetisk sett er blitt isolert.

Virkeligheten og det hverdagslige

I dag interesserer samtidsmusikkfeltet seg på ny for det hverdagslige, for virkeligheten, ikke minst i de mange nye former virkeligheten opptrer og inngår i ved bruk av ny teknologi. Dette gjør en ny kilde tilgjengelig som kompositorisk materiale, men enda viktigere er det at det skapes en ny åpning til "verden", slik at samtidsmusikken i større grad forholder seg til virkeligheten utenfor konsertsalen og musikkstudioet.

Prosjektgruppens mål er å samle og presentere praksiser som vender oppmerksomheten bort fra ren abstrakt lyddesign, og i stedet engasjere seg i dialog med kjente omgivelser, inkludert referanser og prosaiske elementer fra populær- og hverdagskultur.

Deltakere

Prosjektet er opprettet ved Norges musikkhøgskole og delfinansiert av Program for kunstnerisk utviklingsarbeid.

Følgende personer deltar i prosjektet:

  • Henrik Hellstenius, komponist og professor i komposisjon ved Norges musikkhøgskole (prosjektleder)
  • Håkon Stene, utøver/ kunstnerisk forsker, Norges musikkhøgskole
  • Clemens Gadenstätter, komponist, professor ved kunstuniversitetet i Graz (KUG)
  • Carola Bauckholt, komponist, professor ved Anton Bruckner-universitetet i Linz
  • Johannes Kreidler, komponist og foreleser ved musikkhøgskolen i Hannover
  • Matthew Shlomowitz, komponist og førsteamanuensis i komposisjon ved universitetet i Southampton
  • Ensemble asamisimasa

Gjennomførte aktiviteter

Januar 2016

Ultraschall, Berlin: Urframføring av Matthew Shlomowitz: Popular Contexts, Volume 8: Five Soundcapes in Contemporary Percussion (25 minutter)

Mai 2016

Festspillene i Bergen: Public Domain Music (videoverker ved John Smith, Johannes Kreidler), urframføringer av Henrik Hellstenius' Instrument of Speech (30 minutter) og av Carola Bauckholts Sensoric Memory (20 minutter) for ensemble, innspilt lyd og video.

Juli 2016

Sommerkurs i Darmstadt: urframføring av Johannes Kreidlers Fantasies of Downfall (20 minutter), for solo perkusjonist og video

Desember 2016

Seminarer ved Musikkhøgskolen i Graz og Anton Bruckner-universitetet i Linz.

2017

  • Vinter: Seminar/gruppemøter ved musikkhøgskolene i Hamburg and Stuttgart
  • Høst: Festivalen Eclat Stuttgart / Wien Modern: urframføring av Clemens Gadenstätters Daily Transformations (50 minutter) for instrumenter, stemmer, innspilt lyd og video

Artikler relevante

Publisert: 31. mar. 2016 — Oppdatert: 26. feb. 2024