Norges musikkhøgskole Norwegian Academy of Music
No En
Søk

Musikkterapi som mulig medhjelper ved ledningsekstraksjon fra pacemaker/hjertestarter

trær med frukt.jpg

Dette prosjektet tar for seg systematisk bruk av musikklytting og avspenningsteknikker for pasienter som gjennomgår ledningsekstraksjon fra pacemaker/hjertestarter.

Tidligere studier viser at musikkterapi kan fremkalle og regulere følelser, redusere stress og angst, og bidra til forandring i hjerteaktivitet, blodtrykk og respirasjon. Min studie spør: Har musikkterapi positiv effekt på stress, smerte og situasjonsangst under prosedyren? Prosjektet, som er en randomisert kontrollert studie (RCT), vil utvikle en prosedyre for musikklytting.

Resultatene vil også bidra til systematisk implementering av musikkmedisin og musikkterapi som komplementær behandling ved somatiske sykehus. Prosjektet er et samarbeid mellom CREMAH ved NMH og Hjertemedisinsk avdeling, OUS Ullevål.

Artikler relevante