Norges musikkhøgskole Norwegian Academy of Music
No En
Søk

Negotiating musicianship

How does "Musikklinja", as a music educational institution of discourse, enable, enact and manage thoughts, actions, objects and subjects of musicianship.

Finansiering: Høgskolen i Telemark (nå Høgskolen i Innlandet)

Ph.d.-avhandling

Avhandlingen Negotiating musicianship er tilgjengelig i NMH-Brage

Artikler relevante