Norges musikkhøgskole Norwegian Academy of Music
No En
Søk

Skjellakkprosjektet

Skjellakkprosjektet er navnet på Musikkhøgskolens arbeid med å samle norske musikeres innspillinger innenfor tidsrommet mellom ca 1900 og ca 1950.

Skjellakk henspiller på materialet i de grammofonplatene som var enerådende første halvdel av 1900-tallet, men er ikke helt dekkende: med i materialet er fonografsylindre så vel som privatinnspillinger av ymse slag fra denne tiden.

Skjellakkprosjektets første mål er å samle all tilgjengelig dokumentasjon om dette store materialet: diskografiske data, verklister, utøverbiografier og ikke minst innspillingene selv, der disse er tilgjengelig.

Med dette materialet tilgjengelig blir det for første gang mulig å gå dypere ned i den norske utøverhistorien: hva var deres repertoar, hvor viktig var slike innspillinger i deres karriere, hvilke interpretasjonstradisjoner sto de i, etc. Dette er en side av norsk musikkhistorie som til nå har ligget nesten urørt.

Materialet

Norge fikk svært sent et offentlig lydarkiv. Mye av det tidligste materialet finnes derfor kun hos private samlere og er normalt ikke tilgjengelig for forskere. Derfor har også forskningsaktiviteten på dette materialet stort sett vært fraværende, med hederlig unntak av en del privatutgitte diskografier.

Tore Simonsen om Skjellakkprosjektet from Norges musikkhøgskole on Vimeo.

Artikler relevante