Norges musikkhøgskole Norwegian Academy of Music
No En
Søk

Again and Again and Again

Forsiden til "Again and Again and Again. Music as site, situation and repetition" av Eivind Buene.

Music as site, situation and repetition

Again and again and again handler om nye musikkverk som på ulike måter integrerer historisk musikk som viktige komponenter. Dette var temaet i Buenes stipendiatprosjekt, der han undersøkte det kritiske potensialet i repetisjon av musikkhistorien, og hvordan dette kan manifestere seg i ny musikk.

Gjenoppliver det gamle i nye verker

De avanserte teknologiene for lagring og reproduksjon som vokste frem i det tjuende århundret har endret våre ideer om minne og historie – noe som har vært grundig behandlet innen billedkunst og kritisk teori. «Repetisjon» er et sentralt begrep i verker der nye praksiser gjenoppliver gamle og samtidig gjør disse strategiene til gjenstand for kritisk gransking. I musikk åpner dette for en tilnærming til det kunstneriske materialet hvor musikkens institusjoner, steder, formater og situasjoner blir materiale for musikere og komponister, i like stor grad som tonehøyde, varighet og klang.

Buenes verker i stipendiatprosjektet

I tråd med disse interessene komponerte Buene tre verker i prosjektperioden: et stykke for orkester og elektronikk, som undersøker det symfoniske stedet; et verk som problematiserer den kammermusikalske situasjonen; en performance der intimiteten i det private musikalske rom er blitt undersøkt.

Bok med flere ulike tekster

De tre verkene gjenspeiles i bokens samling av tekster, hvor ideer i og rundt verkene diskuteres i tre forskjellige formater: essayet, den korte notatet og utdrag fra to av Buenes romaner, skrevet samtidig med det kunstneriske utviklingsarbeidet.

Om Eivind Buene

Eivind Buene (født i Oslo 1973) studerte ved Norges musikkhøgskole fra 1992 til 1998. Han er for tiden førsteamanuensis i komposisjon samme sted, etter å ha jobbet som frilanskomponist i femten år. Han har skrevet for ledende ensembler og orkestre, inkludert Ensemble Musikfabrik, Ensemble Intercontemporain og London Sinfonietta. Buenes musikk er fremført på internasjonale festivaler og av internasjonale orkestre, og verkene er tilgjengelige på en mengde innspillinger. I tillegg til musikk har Buene skrevet tre romaner og en samling essays.

  • NMH-publikasjoner 2017:7.
  • Publications from The Arne Nordheim Centre for Artistic Research.

Publikasjoner relevante