Norges musikkhøgskole Norwegian Academy of Music
No En
Søk

Fra musikk­te­ra­pi til musikk og helse: Artik­ler 1973 – 2014, bind 1

Forsiden til "Fra musikkterapi til musikk og helse: Artikler 1973–2014, bind 1" av Even Ruud.

Med de to bindene av antologien "Fra musikkterapi til musikk og helse" har Even Ruud samlet sine artikler om musikkterapi fra 1970-tallet og fram til i dag.

Ruud har fulgt norsk musikkterapi fra begynnelsen og sto sentralt da utdanningen startet i 1978 og i årene som fulgte. Mange av artiklene fra denne tiden viser ideene, impulsene fra utlandet, teoriene, metodene og den praksis som var med på å legge grunnlaget for norsk musikkterapi.

Artiklene fra de senere år er hentet fra Ruuds teoriutvikling og forskning med temaer som musikk og identitet, musikk og kommunikasjon, musikkbegrepet i musikkterapien, musikk og livskvalitet og musikk og helse.

Se også bind 2 i serien.

  • NMH-publikasjoner 2015:4.

Publikasjoner relevante