Norges musikkhøgskole Norwegian Academy of Music
No En
Søk

Fra musikk­te­ra­pi til musikk og helse: Artik­ler 1973 – 2014, bind 2

Forsiden til "Fra musikkterapi til musikk og helse. Artikler 1973–2014, bind 2" av Even Ruud.

Bind 2

I antologien" Fra musikkterapi til musikk og helse" (2 bind) har Even Ruud samlet sine artikler om musikkterapi fra 1970-tallet og fram til i dag. Ruud har fulgt norsk musikkterapi fra begynnelsen og sto sentralt da utdanningen startet i 1978 og i årene som fulgte.

Se også bind 1 i serien.

  • NMH-publikasjoner 2015:4.

Publikasjoner relevante