Norges musikkhøgskole Norwegian Academy of Music
No En
Søk

Lut­ter øre

Forsiden til "Lutter øre. Lærebok i gehørtrening" av Ingunn Fanavoll Øye.

Lærebok i gehørtrening

Vil du utvikle gehøret ditt? Skaffe deg kunnskaper som kan være knagger for lyttingen din? Utvide din repertoarkunnskap?

I Lutter øre – Lærebok i gehørtrening blir viktige emner innen rytme, melodi og harmoni gjennomgått i 24 emnekapitler med metodiske innfallsvinkler. Øvingsoppgavene i kapitlene er knyttet til eksempler fra musikklitteraturen. Over 300 eksempler fra barokken til det 20. århundre viser hvordan problemstillinger som tas opp i gehørtreningssammenheng er behandlet i verker fra musikklitteraturen. Arbeidet med litteraturutdragene tjener dessuten som eksempler for lignende problemstillinger i studentens eget repertoar. Sammenhengen mellom gehørtrening og egen musisering er en rød tråd gjennom boka.

Boka retter seg mot bachelorstudenter i musikk, men kan også være aktuell for andre interesserte.

Ingunn Fanavoll Øye (f. 1950) er utdannet klaverpedagog og gehørpedagog ved Norges musikkhøgskole og var ansatt samme sted fra 1996, der hun underviste i gehørtrening på ulike nivåer. I 2017 gikk hun av som dosent. Øye har skrevet artikler og lærebøker hvor sammenhengen mellom gehørtrening og utøving har vært det sentrale temaet.

Se også fasiten for Lutter øre.

  • NMH-publikasjoner 2017:5.

Publikasjoner relevante