Norges musikkhøgskole Norwegian Academy of Music
No En
Søk

Music, Health, Tech­no­lo­gy and Design

Denne publikasjonen er kun tilgjengelig på engelsk.

Denne antologien presenterer en sammensetning av artikler som utforsker de mange skjæringspunktene mellom musikk, helse, teknologi og design.

Den første og største delen av boken inneholder artikler som stammer fra det tverrfaglige forskningsprosjektet RHYME. De engasjerer seg i studiet av design, utvikling og bruk av digitale og musikalske "co-creative tangibles" for den potensielle helsegevinsten for familier med barn som har fysiske eller mentale behov.

  • NMH-publikasjoner 2014:7.
  • Series from the Centre for Music and Health, Vol. 8.

Publikasjoner relevante