Norges musikkhøgskole Norwegian Academy of Music
No En
Søk

Musikk­te­ra­pi i praksis

Forsiden til "Musikkterapi i praksis" av Tom Næss og Even Ruud (red.).

I denne samlingen av fortellinger fra musikkterapeuters praksishverdag får du spennende innsyn i betydningsfulle øyeblikk og meningsfylte musikalske opplevelser med barn, unge og voksne. Via lenker til lyd og video gir boken deg levende illustrasjoner av musikkterapien. Du kan blant annet lytte til musikk laget av mennesker med alvorlige og sammensatte psykiske og fysiske funksjonshemninger. I en videofortelling får du både innsikt og innsyn i et langvarig musikkterapeutisk arbeid med en person utsatt for alvorlige trafikkskader.

I boka møter vi musikkterapeuter i arbeid med barn på sykehus i palliativ omsorg og i spesialpedagogiske sammenhenger. Boka forteller om musikkterapeuters arbeid med innsatte i fengsel og med sårbar ungdom som får musikalsk omsorg og redskaper til å skape et bedre liv. Du kan for eksempel lese om hvordan barn og unge voksne i tilknytning til institusjoner for psykisk helsevern får utvikle musikalske interesser og ta opp igjen tidligere aktivitet som bandmusikere gjennom musikkterapi. Boka beskriver dessuten at musikken kan tilbys som en støtte for mange mennesker, ikke minst når fysisk sykdom og svekket hukommelse rammer den eldre.

Senter for forskning i musikk og helse (CREMAH) utgir antologier i en vitenskapelig skriftserie, men også frittstående utgivelser som denne boken om praksisfortellinger. Publikasjoner fra CREMAH er ledd i senterets målsetning om å utvikle og formidle ny kunnskap, forståelse, evidens og kritisk refleksjon om musikk som helseressurs for mennesker og samfunn.

  • NMH-publikasjoner 2017:1.

Publikasjoner relevante